Split Payment - pismo przewodnie

Udostępnij:

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma przewodniego dot. nałożonego przez naszego ustawodawcę nowego obowiązku dotyczącego tzw. Towarów i usług wrażliwych.

Pismo przewodnie