Klauzula informacyjna dotycząca newslettera biznesowego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Immergas Polska Sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@immergas.pl lub numeru telefonu: 42 649 36 00.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych Administratora za pośrednictwem wiadomości mailowych i/lub wiadomości SMS-owych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów wykonania umowy zawartej z Administratorem, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – również dla celów marketingowych Administratora, w szczególności dla celu otrzymywania mailowych i/lub SMS-owych informacji marketingowych od Administratora dotyczących najnowszych ofert i cen.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że otrzymywanie przez Panią/Pana informacji handlowej od Administratora będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych, jednakże nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie tych danych przed cofnięciem zgody.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane odbiorcom zajmującym się obsługą procesu automatycznego wysyłania informacji marketingowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w tym kierowanie treści związanych z typem współpracy pomiędzy Klientem a Administratorem, lub ze względu na lokalizację punktu handlowego przypisanego do Pani/Pana adresu.