Nazwa Pliki CAD
DWG
Kocioł Ares Tec _ 3 strefy niskiej temp._2 stefy wysokiej temp. + 2 x zasobnik c.w.u.
Kocioł Ares Tec _ 6 stref wysokiej temp. + c.w.u.
Kocioł Ares Tec _ 1 strefa niskiej temp._1 strefa wysokiej temp. + c.w.u.
Kocioł Ares Tec _ 1 strefa wysokiej temperatury
Kaskada 2 x Ares Tec - 1 strefa wysokiej temp._3 strefy niskiej temp. + 3 x zasobnik c.w.u.
Kaskada 2 x Ares Tec _ 2 strefy wysokiej temp.
Kaskada 2 x Ares Tec _ 1 strefa wysokiej temp._3 strefy niskiej temp. +2 x zasobnik c.w.u.
Kaskada 2 x Ares Tec _ 3 strefy wysokiej temp._c.w.u. + bufor ciepła