Kto jest administratorem Twoich danych?

My, czyli Immergas Polska sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, numer KRS 88187. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 400 000,- zł, NIP 729-176-74-82 .

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Listownie: ul. Dostawcza 3A, 93-231 Łódź,

lub mailowo na adres: biuro@immergas.pl.

 

Jakie masz prawa?

1. Dostępu do Twoich danych
2. Ich poprawiania
3. Żądania ich usunięcia
4. Ograniczenia przetwarzania
5. Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

 

Możesz zgłosić się bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 

Odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązania sprawy, którą nam przedstawiasz.

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail lub list.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz rozwiązanie sprawy, którą nam przedstawiasz.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

Kurierowi lub poczcie - jeżeli wymaga tego Twoje zgłoszenie.

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych skrzynek e-mail oraz danych osobowych dla nas.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, w ramach korzystania przez Administratora z infrastruktury informatycznej.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją