Informacja prawna


Immergas Polska Sp. z o.o. informuje, że materiały zawarte w serwisie mają jedynie charakter reklamowy i informacyjny i nie mogą być uznane za instrukcje montażu lub użytkowania urządzeń.

 

 

Korzystanie z materiałów


1. Elementy zawarte na stronie internetowej takie jak: grafiki, logo, znaki towarowe, zdjęcia, nazwy własne i inne materiały (w tym materiały promocyjne) są w całości chronione prawem i nie mogą być – bez uprzedniej wyraźnej zgody Immergas Polska Sp. z o.o. w szczególności kopiowane bądź naśladowane w całości ani w części.
2. Wszelkie prawa do strony internetowej http://www.immergas.com.pl, w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów są zastrzeżone na rzecz Immergas Polska Sp. z o.o. Zabronione jest kopiowanie lub naśladowanie projektów i układów graficznych strony internetowej, czy to w całości, czy w części.
3. Wykorzystanie dokumentów oraz grafik zamieszczonych na tej stronie internetowej wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody i autoryzacji ze strony Immergas Polska Sp. z o.o.
4. Dozwolone jest ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.
Naruszenie wskazanych wyżej praw i zasad skutkować może wystąpieniem przez Immergas Polska Sp. z o.o. na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom prawa te naruszającym.