Zestaw Audax 6 M 300B50 99000043

Zestaw z monoblokową pompą ciepła powietrze-woda Audax 6, zasobnikiem OKC 300 NTR/HP i buforem ciepła 50 l - NAD 50 V1.

• kompletny system dedykowany dla budynków nowych i modernizowanych, zapewniający pokrycie
zapotrzebowania na szczytową moc grzewczą do 6 kW
• systemowa grzałka elektryczna wspomaga pracę pompy ciepła w warunkach ekstremalnie niskich temperatur
powietrza zewnętrznego, pozwala na pokrycie zapotrzebowania budynku na moc grzewczą nawet w przypadku
temperatur poniżej -20oC
• pakiet wyposażony jest w zasobnik pozwalający na zapewnienie komfortu c.w.u. dla 3÷5 osobowej rodziny,
dodatkowo zamontowana w zasobniku grzałka elektryczna wspomaga pracę pompy ciepła w warunkach
ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnętrznego
• bufor ciepła w komplecie powiększa zład wody w instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię
konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła
• dołączony do pompy ciepła, przyjazny użytkownikowi sterownik przewodowy, pozwala na kontrolowanie
parametrów pracy systemu, pełni również rolę termostatu pokojowego zapewniającego zarządzanie strefą

Skład zestawu:
• pompa ciepła AUDAX 6
• Bufor ciepła 50 l - NAD 50 V1
• Grzałka przepływowa 6 kW - 5/4" - 5/4", zasilanie 400V
• Zasobnik do pomp ciepła OKC 300 NTR/HP
• Grzałka elektryczna REU 18-2,5: 2,25 kW, zasilanie 230V - montowana
w zasobniku
• Zawór trójdrogowy przełączający do c.w.u.
• Sonda NTC zasobnika
• Naczynie przeponowe c.w.u. 24 l
• Zestaw ochrony antyzamrożeniowej - do jednostki zewnętrznej
• Zestaw podłączeniowy do AUDAX