ZESTAW 2 STREFY WYSOKIEJ TEMPERATURY 3.018837

Zestaw zawiera: • pompę obiegową • by-pass automatyczny • centralkę strefową • rurki i podłączenia hydrauliczne