Termokominki w większości przypadków są urządzeniami mogącymi pracować w otwartych układach grzewczych, natomiast współczesne kotły grzewcze przeznaczone są do pracy w układach zamkniętych. Dlatego też termokominek może być podłączony do instalacji pracującej z kotłem przez dodatkowy wymiennik np. płytowy lub za pomocą wężownicy zbiornika buforowego.

W praktyce nie jesteśmy w stanie płynnie, z wystarczającą dokładnością, sterować ilością ciepła wytwarzanego przez termokominek. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie w takiej instalacji zbiornika buforowego, do którego kierowane jest ciepło z termokominka. Ze zbiornika buforowego ciepło można przekazywać na instalację w ilości odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu.


Przy instalacjach zasilanych z kotła i termokominka należy stosować rozwiązania, np. wykorzystujące bufor jako magazyn ciepła i „separator” układów zasilających, tak aby oba źródła nie zakłócały wzajemnie swojej pracy.

Powrót