Jeżeli zużycie gazu przez kocioł gazowy odpowiada zapotrzebowaniu na ciepło, które wskazał użytkownik, a straty w przekazywaniu tej energii są ograniczone do minimum, to jedyną drogą jest ograniczenie komfortu cieplnego.

Krótko mówiąc najprostszym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury, do jakiej mają być ogrzane pomieszczenia. Warto pamiętać, że obniżenie żądanej temperatury o ok. 1°C to oszczędność ok. 4-7% paliwa.


Termoizolacja budynku, ograniczanie żądanej temperatury pomieszczeń i c.w.u. w czasie nieobecności użytkownika lub w nocy zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło, a więc i zużycie gazu. Izolowanie rur, którymi przekazywane jest ciepło do odbiorów, ustawienie automatyki sterującej pracą kotła na c.o. i c.w.u. tak, aby temperatura wody w kotle i c.w.u. była możliwie najniższa, ale gwarantowała komfort termiczny, pozwoli na ograniczenie strat ciepła.

Powrót