Obecnie stosowane technologie budowlane nakierowane są na ograniczenie strat ciepła budynków. Powoduje to, że zapotrzebowanie na moc dla potrzeb centralnego ogrzewania jest stosunkowo niewielkie, w przeciwieństwie jednak do potrzeb związanych z podgrzewaniem wody.

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. występuje w sposób ciągły, natomiast zapotrzebowanie na ciepłą wodę występuje tylko w chwilach jej poboru. Opisane okoliczności tworzą sprzeczne założenia w zakresie doboru mocy kotłów dla potrzeb c.w.u. i c.o. Dlatego też, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór kotła z palnikiem modulowanym - jego główną cechą jest zmienna moc uzależniona od aktualnych potrzeb użytkowników. Moc maksymalna jest w stanie sprostać wymogom związanym z zapotrzebowaniem na komfort ciepłej wody., a jednocześnie niższa moc pozwala na płynne dopasowanie się do aktualnego zapotrzebowania na c.o. Dlatego im większy zakres mocy kotła tym bardziej będzie on w stanie „dostosować się do naszych” potrzeb i być bardziej ekonomicznym. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosuje się kotły o mocy do 50 kw.

Powrót