W instalacjach c.w.u. woda ogrzewana jest w wymienniku kotła lub w zasobniku c.w.u.. Po zamknięciu punktu poboru wody, woda pozostająca w rurach łączących krany z kotłem lub zasobnikiem c.w.u. nie będzie podgrzewana, a jej temperatura wyrówna się z temperaturą otoczenia. Przy ponownym odkręceniu kranu, ciepła woda pojawi się dopiero po pewnym czasie, niezbędnym do opróżnienia rur z zimnej wody.

W instalacjach c.w.u. z zasobnikami, można poprowadzić dodatkową rurę cyrkulacyjną, dzięki której pod wpływem działania pompy cyrkulacyjnej, ciepła woda może krążyć w instalacji. Przez zastosowanie cyrkulacji w punktach poboru mamy prawie natychmiastowy dostęp do ciepłej wody. Warto zauważyć, że w nazewnictwach poszczególnych firm oferujących tego typu rozwiązania funkcjonują dwa określenia: cyrkulacja i recyrkulacja c.w.u. Pojęcie cyrkulacja c.w.u. i recyrkulacja c.w.u. oznaczają to samo rozwiązanie, a różnice w nazewnictwie biorą się z różnic językowych krajów producentów kotłów.

UWAGA! Cyrkulacja wody powoduje obniżanie temperatury wody w zasobniku i cykliczne uruchamianie się kotła w celu utrzymania jej na zadanym poziomie, a co za tym idzie dodatkowe zużycie gazu.

Powrót