Spaliny powstałe w wyniku spalania paliw węglowodorowych (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy) zawierają duże ilości pary wodnej, która może kondensować (zmieniać stan skupienia z gazowego w ciekły) w kominie.

Dlatego też, jeżeli komin nie jest wykonany z materiałów odpornych na skutki działania kondensatu, w szacht kominowy należy wstawić przewód spalinowy wykonany z materiałów odpornych na jego działanie i w ten sposób zabezpieczyć komin przed zniszczeniem. Firma Immergas posiada w swojej ofercie kilka różnych systemów odprowadzania spalin z kotłów, które umożliwiają wykonanie instalacji kominowej praktycznie w każdym budynku.

Powrót