W wysokich obiektach w naturalny sposób masy ciepłego powietrza unoszą się do góry. Jeśli komfort cieplny zostanie osiągnięty w strefie przebywania ludzi, czyli do wysokości 2 metrów, to pod dachem, na wysokości 7-8 metrów, temperatura będzie wyższa nawet o kilka stopni. Taka różnica temperatur niekorzystnie wpływa na ilość energii zużywanej do ogrzewania a tym samym podnosi koszty eksploatacji obiektów. Destratyfikacja polega na wykorzystywaniu ciepła zalegającego w górnych strefach obiektu, wymuszając ruch ciepłego powietrza do strefy przebywania ludzi. Jeżeli różnica temperatur powietrza pomiędzy strefą zamontowania nagrzewnicy a miejscem umieszczenia termostatu jest większa od zadanej w termostacie (fabrycznie 12oC), to zostaje uruchomiony wentylator nagrzewnicy i pracuje z prędkością obrotową zależną od różnicy temperatur. Cyrkulacja powietrza wywołana pracą wentylatora powoduje wyrównanie temperatur w pomieszczeniu.
W wysokich pomieszczeniach dzięki destratyfikacji można zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie nawet o 30%.

Powrót