Zasady wyprowadzania przewodów powietrznych i odprowadzania spalin reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12.04.2002 §175.1. Zgodnie z tym rozporządzeniem:

W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż3 m ponad poziomem terenu.

W obu modelach doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin jest możliwe w dwóch podstawowych wariantach - w zależności od potrzeb w systemie koncentrycznym, jak i systemie rozdzielnym.

Gama nagrzewnic gazowych z zamkniętą komorą spalania XRI/TRI wymaga stosowania fabrycznych zestawów powietrzno-spalinowych, przeznaczonych specjalnie do tego typu urządzeń.

Przykłady podłączenia zestawów powietrzno-spalinowych w nagrzewnicach Immergas

Powrót