Kiedy lepsza instalacja grzewcza z kotłem gazowym, a kiedy z pompą ciepła?


Wzrost cen nośników energii, niejednokrotnie zmusza nas do poszukiwania coraz bardziej energooszczędnych, nowoczesnych i przyjaznych środowisku źródeł ciepła. Wśród urządzeń spełniających powyższe wymagania, do najpopularniejszych należą kotły kondensacyjne i pompy ciepła.


Decydując się na kocioł gazowy ponosimy najmniejsze nakłady inwestycyjne, lecz za wytwarzaną energię będziemy płacić według cen jej nośnika, oczywiście zakładając, ze w miejscu naszej inwestycji, dostępny jest gaz.


W przypadku pomp ciepła sytuacja wygląda inaczej. Jeżeli pompa ciepła ma być jedynym źródłem ciepła musimy skorzystać z pompy wykorzystującej ciepło z ziemi lub wody, co wiąże się ze sporymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z budową dolnego źródła i ceną samej pompy. Moc pompy musi pokryć całkowite zapotrzebowanie na ciepło w obiekcie, a odbiory ciepła muszą być dobrane na niskie parametry pracy (konstrukcja pompy ciepła pozwala na zasilanie instalacji CO temperaturą ok. 50-55°C). Przy takim rozwiązaniu oszczędności eksploatacyjne będą największe.


Stosunkowo niskie są nakłady inwestycyjne związane są z pompami ciepła wykorzystującymi ciepło z powietrza, jednak ich praca w niskich temperaturach, poniżej - 15°, staje się nieopłacalna. Dlatego taka pompa powinna współpracować z dodatkowym źródłem energii np. przepływową grzałką elektryczną, kotłem gazowym lub na paliwo stałe.


Rozważając rodzaj źródła ciepła dla instalacji grzewczej bierzmy pod uwagę:

  • czynnik ekonomiczny związany z nakładami inwestycyjnymi,
  • cenę urządzenia,
  • cenę nośników energii,
  • ewentualne dotacje,
  • dostępność energii - prąd, gaz

Należy rozważyć wszystkie ZA i PRZECIW, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady eksperta IMMERGAS.