WARTO WIEDZIEĆ

Planowanie systemu grzewczego wymaga odpowiedzi na wiele podstawowych pytań, które nie zawsze związane są ściśle z parametrami technicznymi produktu. Podczas wyboru rodzaju źródła ciepła warto zastanowić się również nad aspektami zdrowotnymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. W tej zakładce znajdują się gromadzone na bieżąco informacje związane z tymi zagadnieniami, będące jednocześnie odpowiedzią na najczęstsze pytania użytkowników.