Dyrektywa ErP jest jednym z głównych elementów polityki UE w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym. Jej nadrzędnym zadaniem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla i tym samym przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu.

Realizowana obecnie Europejska strategia w zakresie ochrony klimatu i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego opiera się na przyjętym pakiecie klimatyczno-energetycznym. Cele tego pakietu nazywane Programem „20-20-20” przewidują:

 

26 września 2015 roku zaczną obowiązywać dwa rozporządzenia UE:

Dyrektywa ErP – dopuszcza możliwość wprowadzania na rynek UE urządzeń grzewczych, które spełniają określone normy efektywności energetycznej.

Dyrektywa ELD – przewiduje wprowadzenie klas efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych i nakłada na producentów lub importerów obwiązek oznakowywania urządzeń objętych dyrektywą ErP etykietami efektywności energetycznej

Powyższe regulacje wprowadzają bardzo duże zmiany w obrocie towarów dla branży grzewczej – wszystkie urządzenia wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej będą musiały spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej.

Urządzenia, które nie będą spełniały warunków narzuconych przez te rozporządzenia, od 26.09.2015 nie będą mogły być wprowadzone do obiegu na rynek europejski.

Oprócz tego produkty o mocy do 70 kW i zasobniki o pojemności do 500 l będą musiały posiadać oznakowanie etykietą efektywności energetycznej. Nowe przepisy dotyczą kotłów grzewczych, pomp ciepła, zasobników wody użytkowej oraz zestawów składających się z tych urządzeń.

 

CO TO W PRAKTYCE OZNACZA?

Od 26 września 2015 urządzenia wprowadzone na rynek europejski i wykorzystywane do ogrzewania i produkcji ciepłej wody muszą być oznakowane etykietami mówiącymi o klasie energetycznej. Obowiązek ten dotyczy umieszczania oznakowania urządzeń we wszystkich materiałach służących producentowi do komunikacji z konsumentem, takich jak: reklamy, katalogi, cenniki, strony internetowe, czy ekspozycja w punkcie sprzedaży. Dzięki etykiecie, znanej dobrze choćby z branży AGD, konsument będzie mógł w prosty sposób porównać i ocenić jakość energetyczną urządzenia.