KOCIOŁ GAZOWY

Etykieta efektywności energetycznej kotła określa jakość urządzenia, biorąc pod uwagę jego sprawność oraz ilość energii elektrycznej, jaką wykorzystuje do swojej normalnej pracy. Jeśli kocioł może pracować w dwóch różnych funkcjach: C.O. i C.W.U., na tej samej etykiecie podawane są klasy efektywności energetycznej dla obu typów pracy.

Klasa energetyczna kotła, który będzie pracował na potrzeby grzewcze budynku, określana jest poprzez obliczenie uzyskiwanej sprawności średniorocznej, która uwzględnia zmienne warunki pracy kotła w ciągu całego sezonu grzewczego.
W przypadku pracy urządzenia na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dodatkowo określa się symbolem literowym (np. L) profil obciążeń. W podanym przykładzie symbol L oznacza średni poziom.

 

POMPA CIEPŁA

W przypadku pomp ciepła etykieta efektywności energetycznej określa klasę pompy pracującej w dwóch różnych warunkach. Pierwszy z nich to tryb ogrzewania, z wysoką temperaturą zasilania T = 55°C, drugi to ogrzewanie niską temperaturą T = 35°C.

Aby móc porównywać różne urządzenia oraz zastosowane technologie, etykieta pomp ciepła podaje dane w oparciu o warunki pracy, biorąc pod uwagę położenie geograficzne. W niektórych przypadkach pompy mogą nie spełnić wymagań stawianych przed nimi np. zamontowane w strefie z ekstremalnie niskimi temperaturami zewnętrznymi. Dlatego etykieta określa możliwości urządzenia w danej strefie, dzięki czemu konsument świadomie może wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.