Współczynnik przeliczeniowy dla poszczególnych stref klimatycznych:

  • Strefa I0,89
  • Strefa II0,94
  • Strefa IIIbazowa
  • Strefa IV1,05
  • Strefa V1,11