Czym jest i jak działa kocioł gazowy kondensacyjny?

Udostępnij wpis —
<strong>Czym jest i jak działa kocioł gazowy kondensacyjny?</strong>

Kotły gazowe kondensacyjne to wydajne urządzenia, które są w stanie wykorzystywać nie tylko ciepło wytworzone podczas spalania gazu, ale też to, które znajduje się w spalinach. Czym dokładnie jest kocioł gazowy kondensacyjny, na czym opiera się jego działanie i czym różni się od tradycyjnego kotła?

Spis treści
  1. Kocioł gazowy kondensacyjny – co to jest?
  2. Jak działa kocioł gazowy kondensacyjny?
  3. Kotły gazowe kondensacyjne a tradycyjne – różnice

Kocioł gazowy kondensacyjny – co to jest?

Kotły gazowe kondensacyjne to urządzenia, w których są wykorzystywane dwa źródła ciepła:

  • ciepło, które jest wytwarzane podczas spalania gazu – to proces, który zachodzi we wszystkich rodzajach kotłów (zarówno kondensacyjnych, jak i tradycyjnych),
  • ciepło, które znajduje się w spalinach – ten proces jest możliwy jedynie w gazowych kotłach kondensacyjnych, które są w stanie schładzać (czyli kondensować) spaliny do niskich temperatur.

Technika kondensacji sprawia, że kotły kondensacyjne wykorzystują nie tylko ciepło wytwarzane podczas spalania gazu, ale też ciepło zawarte w spalinach. W przypadku tradycyjnych kotłów nie ma takiej możliwości, ciepło ze spalin ulatuje przez komin.

Jak działa kocioł gazowy kondensacyjny?

Kotły gazowe kondensacyjne pozyskują ciepło nie tylko ze spalania gazu, ale też ze spalin. Wszystko dlatego, że są w stanie przeprowadzać proces kondensacji, czyli schładzania spalin. Do schładzania spalin dochodzi w wymienniku ciepła – spaliny są schładzane do temperatury 30-40° C. Następnie skraplana jest para wodna, która oddaje instalacji swoje ciepło. Tak pozyskane ciepło można wykorzystać np. do podgrzania wody użytkowej lub do ogrzania mieszkania.

Kocioł gazowy kondensacyjny – działanie krok po kroku

Jak działa krok po kroku kocioł gazowy kondensacyjny?

  • Do palnika, za pośrednictwem wentylatora i zespołu gazowego (czyli przez przewód powietrzno-spalinowy), jest dostarczana mieszanka gazu wraz z powietrzem z zewnątrz budynku. Poszczególne składniki mieszanki muszą być dostarczone w określonych proporcjach.
  • Paliwo zostaje spalone, wskutek czego uwalniają się spaliny.
  • Uzyskane na skutek spalania spaliny są transportowane do pierwszej strefy wymiennika ciepła, gdzie są wstępnie schładzane. Dzięki temu są w stanie oddać instalacji część ciepła.
  • Następnie spaliny trafiają do drugiej strefy wymiennika ciepła. Tam są schładzane do niskich temperatur, wskutek czego dochodzi do skroplenia pary wodnej. Wtedy też, pozyskana w ten sposób energia cieplna niemal w całości zostaje oddana do instalacji.
  • Pozostałości chłodnych spalin są uwalniane do atmosfery przez osoby, drugi przewód. Wszystko po to, by szkodliwe substancje nie przedostawały się do pomieszczenia.

Zastanawiasz się jaki kocioł wybrać?

Kotły gazowe kondensacyjne a tradycyjne – różnice

Zarówno kotły gazowe kondensacyjne, jak i kotły tradycyjne, czyli niekondensacyjne to urządzenia, które służą do ogrzewania domu i wody użytkowej. Wspólne dla obydwu typów urządzeń jest to, że mogą ogrzewać wodę zasilającą instalację grzewczą budynku do wysokiej temperatury, mogą być jedno- lub dwufunkcyjne oraz mają wbudowane zasobniki ciepłej wody użytkowej. Znaczącą różnicą jest to, że kotły kondensacyjne odbierają dodatkową ilość ciepła ze spalin. W przypadku tradycyjnych kotłów wspomniane ciepło bezpowrotnie ucieka. Ta różnica sprawia, że kotły kondensacyjne są o wiele wydajniejsze od tradycyjnych kotłów i pozwalają uzyskać znacznie niższe koszty ogrzewania.

Kotły gazowe kondensacyjne – wydajniejsze od tradycyjnych kotłów

Gazowe kotły kondensacyjne to urządzenia o dużej wydajności. Są w stanie uzyskać sprawność powyżej 100% (najczęściej na poziomie 108-109%). Jak to możliwe? Chodzi tu o odniesienie do tradycyjnych kotłów gazowych, które nie są w stanie przerabiać spalin na parę wodną i uzyskiwać w ten sposób ciepła. Kotły gazowe kondensacyjne podgrzewają wodę dwuetapowo: w pierwszym etapie, ich działanie opiera się na działaniu tradycyjnych kotłów gazowych, natomiast w drugim etapie wykorzystują ciepło zawarte w spalinach. W ten sposób kotły gazowe kondensacyjne są w stanie maksymalnie wykorzystać wartość energetyczną dostarczanego paliwa, a nawet ją przewyższyć. Stąd właśnie wyniki sprawności na poziomie powyżej 100%.

Warto również przeczytać