Polityka prywatności

Udostępnij wpis —
Spis treści
 1. Część I – Postanowienia ogólne
 2. Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
 3. Część III – Social Media
 4. Część IV – Informacja o plikach Cookies

§1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Immergas Polska Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 88187, NIP 729-176-74-82, o kapitale zakładowym 400 000 zł wpłaconym w całości. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź,
  2. e-mailem pod adresem: biuro@immergas.pl

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem immergas.pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
  5. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
  6. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 2 Polityki.

§5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
  3. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 2 Polityki.

§6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§7

PYTANIA DO POLITYKI

W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§8

MIEJSCE OPUBLIKOWANIA POLITYKI

Polityka znajduje się na stronie www. Immergas.pl oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

§9

Kontakt z nami poprzez e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenia z Tobą komunikacji i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. Marketingowym polegającym na promowaniu naszych towarów i usług, a także prezentowaniu ofert handlowych, programów lojalnościowych i akcji promocyjnych – jeśli wyrazisz odrębną zgodę lub zgody – także wysyłanych za pomocą wiadomości na Twój adres e-miał oraz numer telefonu lub przekazywanych w trakcie rozmowy telefonicznej z Tobą.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy, a także kierować do Ciebie informacji marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,
 2. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne – jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail i numer telefonu. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić skontaktuj się z nami,
 3. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne – jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podczas rozmów telefonicznych. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić skontaktuj się z nami.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy wyżej.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu w Serwisie i wysyłania wiadomości e-mail,
 2. Podmiotom obsługującym call center,
 3. Podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas – DigitalOcean,
 4. Dostawcy poczty elektronicznej,
 5. Dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym w tym zakresie wsparcie techniczne,
 6. W uzasadnionych przypadkach także operatorom pocztowym lub kurierom.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 1. Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń,
 2. Przez czas potrzebny na prowadzenie działań marketingowych, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzani danych,
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, z uwagi na wykorzystywane system i narzędzia IT Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

§10

Rejestracja kotła

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Wykonania umowy o założenie i prowadzenie konta w Serwisie oraz wykonanie umowy o przedłużenie gwarancji,
 2. Marketingowym polegającym na promowaniu naszych towarów i usług, a także prezentowaniu ofert handlowych, programów lojalnościowych i akcji promocyjnych – jeśli wyrazisz odrębną zgodę – także wysyłanych za pomocą wiadomości na Twój adres e-miał oraz numer telefonu lub przekazywanych w trakcie rozmowy telefonicznej z Tobą.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy jednak w stanie założyć konta w Serwisie, a także kierować do Ciebie informacji marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku rekrutacji na pracownika:

 1. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, czyli zawarcie i wykonanie umowy, a także nasz prawnie uzasadniony interes,
 2. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne – jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail i numer telefonu. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić skontaktuj się z nami,
 3. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne – jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podczas rozmów telefonicznych. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić skontaktuj się z nami.
 4. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy wyżej, o ile wyrazisz jedną z powyższych zgód umożliwiających nam kierowanie do Ciebie informacji marketingowych przynajmniej jednym ze wskazanych kanałów komunikacji.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu w Serwisie i wysyłania wiadomości e-mail,
 2. Podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas – DigitalOcean,
 3. Dostawcy poczty elektronicznej,
 4. Dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym w tym zakresie wsparcie techniczne,
 5. W uzasadnionych przypadkach także operatorom pocztowym lub kurierom.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  1. Przez czas trwania umowy o założenie konta w Serwisie i czynności związanych z przedłużeniem gwarancji, a także przez czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy umowę prawidłowo. Czas ten zatem odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
  2. Przez czas potrzebny na prowadzenie działań marketingowych, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzani danych.
  3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, z uwagi na wykorzystywane system i narzędzia IT, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

§11

Rekrutacja

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy lub w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 2. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

 1. Podanie danych przez kandydata na stanowisko pracy w zakresie objętym art. 221 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 2. Podanie danych przez kandydata na współpracownika jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku rekrutacji na pracownika:

 1. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy, czyli zawarcie i wykonanie umowy, a także realizacja obowiązku prawnego,
 2. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,
 3. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie innych danych (np. wizerunek, zainteresowania), niż wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

W przypadku rekrutacji na współpracownika:

 1. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, zawarcie i wykonanie umowy, realizacja prawnego obowiązku oraz nasz prawnie uzasadniony interes. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Poszukiwanie pracowników i współpracowników, których kwalifikacje najbardziej nam odpowiadają, zapewnienie bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w rekrutacji, ochrona mienia, kontrola produkcji i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby nas na szkodę, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas – DigitalOcean,
 2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,
 3. Dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym w tym zakresie wsparcie techniczne,
 4. Podmiotom świadczącym wsparcie prawne,
 5. Dostawcy poczty elektronicznej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 1. Do zakończenia procesu rekrutacji.
 2. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, z uwagi na wykorzystywane system i narzędzia IT, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

Część III – Social Media

§12

Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy:
  1. Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  2. Prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. Realizowania zgłaszanych do nas wniosków i żądań,
  4. Udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  5. Marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach, ofertach i akcjach promocyjnych oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu,
  6. Statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te podmioty Twoich zachowań na naszym profilu.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, np. Meta Platforms Ireland Ltd.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 1. Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. Przez czas obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach Social media będą przekazane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.

Informacja o plikach Cookies

§13

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. Zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,
  2. Marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści, dopasowujemy reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań,
  3. Obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, zapamiętywania wybranej wersji językowej,
  4. Statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.
 3. W przypadkach opisanych w punktach b-d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. Ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych usług, które oglądałeś w naszym Serwisie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do portali społecznościowych, dostawcy narzędzi analitycznych oraz Twojego dostawcy usługi poczty elektronicznej;
  6. Będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;
  7. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych;
  8. Udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego, nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań na Stronie.
 4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§14

Rodzaje plików cookies

Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. Sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. Stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. Zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.

§15

Jak usunąć pliki cookies

 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§16

Jak blokować pliki cookies 

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
 2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:

§17

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§18

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 15. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług:
  1. Google Analytics dostarczanego przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
  2. Google AdWords służącego do remarketingu. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie;
  3. Marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies Meta Platforms Ireland Limited. W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixeli Facebooka, czy nie;
  4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, YouTube, Google+;
  5. Osadzamy w Serwisie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania wykorzystywane są pliki cookies Google LLC. dotyczące usługi YouTube.
  6. Dopasowywania treści naszej komunikacji do Twoich zainteresowań oraz zbierania informacji o zachowaniach użytkowników w Serwisie w celu tworzenia anonimowych profili. Usługi te są dostarczane przez GetResponse S.A.
 3. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych,