Strefa serwisanta

Strefa serwisanta

PORTAL OBSŁUGI SERWISOWEJ IMMERGAS

Jak zostać Partnerem Serwisowym Immergas?

Partner Serwisowy to pierwszy status w strukturze Immergas.

Jeśli, więc chcesz zostać jednym ze współpracujących z nami serwisantów:

 1. Napisz na adres serwis@immergas.pl.
 2. Otrzymasz formularz, a następnie po wstępnej weryfikacji, na podany w formularzu adres email otrzymasz test sprawdzający ogólny poziom Twojej wiedzy.
 3. Pozytywne zaliczenie testu zakwalifikuje Cię do kolejnego etapu. Jeśli jednak wynik będzie negatywny, otrzymasz możliwość poprawienia testu (możesz go powtórzyć jeden raz).
 4. Otrzymasz linki i materiały dydaktyczne, które pozwolą Ci na przygotowanie się do egzaminu praktycznego.
 5. Egzamin praktyczny jest odpłatny. Termin egzaminu praktycznego ustalasz z Działem Aftersales, po zaksięgowaniu wpłaty.

 

Jak wygląda egzamin?

 1. Egzamin praktyczny składa się z wybranych 2 elementów: procedura pierwszego uruchomienia, procedura przeglądu, diagnostyka kotła. W pierwszej części kandydat ma dokonać pierwszego uruchomienia kotła lub okresowego przeglądu zgodnie z obowiązującą procedurą. W drugiej części kocioł zostaje wprowadzony w stan awarii, a zadaniem kandydata jest zdiagnozowanie problemu i podanie rozwiązania usunięcia usterki kotła.
 2. Egzamin praktyczny odbywa się w siedzibie Immergas Polska. Musisz mieć ze sobą własnym zestaw narzędzi.
 3. Zaliczenie egzaminu odbywa się na podstawie listy czynności zgodnie z „Procedurą Uruchomienia” oraz „Procedurą Przeglądu”, które muszą zostać wykonane. Część czynności ma ważność kluczową, a ich pominięcie może zagrozić bezpieczeństwu użytkownika. Dlatego ich pominięcie skutkować będzie niezaliczeniem egzaminu.
 4.  Jeśli pozytywnie zaliczysz egzamin podpiszemy Umowę o realizację serwisu technicznego Immergas. Uzyskasz, tym samym tytuł Partnera Serwisowego Immergas.
 5. Po podpisaniu i odesłaniu umowy otrzymasz imienną pieczątkę oraz dane dostępowe do portalu serwisowego POS, a także dane Twojej firmy zostaną umieszczone na stronie internetowej Immergas.

 

Poznaj strukturę serwisową
IMMERGAS

Licencjonowany Serwis Immergas
To najwyższy stopień w strukturze serwisowej Immergas. Status ten to dodatkowe profity, jak np.:

 • uzyskanie najszerszego zakresu uprawnień serwisowych (najwyższy poziom rabatowy na części).
 • możliwość samodzielnego przywracania gwarancji
 • specjalne akcje promocyjne
 • możliwość bezpośredniej sprzedaży części zamiennych firmom z sieci serwisowej Immergas
 • wsparcie techniczne – dostęp do dedykowanej do „hot-line”, gwarantującej możliwość konsultacji telefonicznej bezpośrednio z technikiem Immergas
 • zwolnienie z obowiązku fizycznego przesyłania protokołów z gwarancyjnych usług serwisowych.

Przyznanie tego statusu jest każdorazowo weryfikowane przez Immergas, a kandydat musi spełnić kilka istotnych warunków:

 • posiadać status Serwisu Immergas
 • dysponować lokalem z podłączonym stałym łączem internetowym, odpowiednią powierzchnią magazynową oraz pracownikiem biurowym dedykowanym do obsługi połączeń telefonicznych z infolinii.

Serwis Immergas
to podstawowa i najliczniejsza jednostka serwisowa w strukturze Immergas. W zakresie uprawnień SI leży:

 • pierwsze uruchomienia kotłów Immergas;
 • przeglądy gwarancyjne kotłów zmiękczaczy Immergas;
 • naprawy gwarancyjne kotłów oraz zmiękczaczy Immergas;
 • naprawy pogwarancyjne oraz prace konserwacyjne zlecane przez użytkownika lub Immergas;
 • naprawy wykonywane w celu usunięcia niezgodności towaru z umową.

Partner Serwisowy Immergas
to firmy, które posiadają uprawnienia do wykonywania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Immergas, choć nie jest to kluczowy aspekt działania firmy.
Status ten otrzymują firmy serwisowe, które dopiero rozpoczynają współpracę z Immergas w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej urządzeń Immergas.
Po przekroczeniu 100 zgłoszonych zdarzeń serwisowych w danym roku obowiązywania umowy (do 30 czerwca) firma otrzyma status Serwisu Immergas wraz z podpisaniem kolejnej umowy.

Potrzebujesz plików dokumentacji technicznej

Sprawdź, gdzie kupić?

PORTAL OBSŁUGI SERWISOWEJ IMMERGAS