Kody błędów w kotłach gazowych Immergas – mała usterka czy poważna naprawa?

Udostępnij wpis —

Nowoczesne urządzenia grzewcze wyposażone są w automatykę, która potrafi wykonać autodiagnostykę inaczej samokontrolę elementów elektronicznych podłączonych do płyty głównej. Dzięki tej funkcjonalności urządzenie, gdy tylko wykryje nieprawidłowości w swojej pracy, niezwłocznie może poinformować o tym użytkownika.
Na wyświetlaczu widzimy kod błędu, który przy pomocy instrukcji obsługi, pomoże wskazać przyczyny problemu, a także podpowie, jakie podjąć działania, aby wyeliminować awarię i przywrócić urządzenie do prawidłowej pracy.
Kody błędów dzielimy na takie, których nie zdiagnozujemy i nie usuniemy bez pomocy i wizyty wykwalifikowanego serwisanta, oraz takie błędy – a bardziej komunikaty – gdzie użytkownik może usunąć nieprawidłowości we własnym zakresie – wykonując np. RESET urządzenia lub dopuścić wodę.
Podsumowując, nie zawsze wyświetlenie kodu błędu zwiastuje poważną awarię. Jeśli twój kocioł informuje Cię o nieprawidłowościach w swojej pracy, sięgnij do instrukcji obsługi, a w przypadku konieczności skorzystania z wykwalifikowanego serwisu – zrób to.

  1. Naprawa błędów dla kotłów Immergas Victrix
  2. Co oznaczają kody błędów w kotłach gazowych Immergas Eolo Star i Nike Star

Naprawa błędów dla kotłów Immergas Victrix

E4 rezystancja na połączeniach.

Pojawienie się tego błędu następuje, gdy na zaciskach podłączenia elementów kontrolnych pojawia się rezystancja zamiast zwarcia. Podczas prawidłowej pracy na stykach, które są zwarte, napięcie powinno wynosić 0V.
Przyczyną tego błędu są luźne bądź zanieczyszczone styki na płycie głównej lub uszkodzenia elementów do niej podłączonych, a w ostateczności awaria samej płyty.
Kocioł pozostaje w stanie awarii do momentu wykonania resetu. Gdy usterka nie ustępuje, nieunikniony jest kontakt z serwisem.

E10 brak ciśnienia w obiegu kotła

Pojawia się, gdy styk do podłączenia presostatu ciśnienia jest rozwarty.
W tym przypadku możemy spodziewać się nieprawidłowego, zbyt niskiego ciśnienia w obiegu kotła (wartość tę możemy odczytać na manometrze widocznym na froncie kotła) lub uszkodzonego czujnika, a nawet płyty elektronicznej.
Gdy ciśnienie na manometrze spadło, przy pomocy zaworu dopuszczającego (patrz instrukcja) możemy dopuścić wodę do obiegu kotła do odpowiedniej wartości – zielone pole. Gdy błąd dalej cyklicznie się pojawia, należy skontaktować się z serwisem.

E20 błędny odczyt płomienia

Awaria jest związana z brakiem płomienia, występuje w przypadku wahań prądu jonizacji lub gdy mimo zamkniętego zaworu gazu prąd jonizacji jest wykrywany przez 20 sekund.
Przyczyną usterki może być zabrudzona lub zawilgocona elektroda jonizacyjna, przedmuch spalin do przewodu powietrznego w układach koncentrycznych, a także problem po stronie elektroniki.
Kocioł pozostaje w stanie awarii do momentu wykonania resetu. W błędach związanych z procesem spalania bez pomocy wykwalifikowanego serwisu się nie obejdzie.

E37 zbyt niskie napięcie zasilania

Kocioł wchodzi w stan awarii, jeżeli napięcie po stronie wtórnej transformatora na płycie głównej jest zbyt niskie.
Przyczyna tego błędu to m.in. zbyt niskie napięcie zasilające (poniżej 190V) lub zwarcie spowodowane przez elementy podłączone do płyty.
W tym przypadku bez pomocy wykwalifikowanego serwisu się nie obejdzie.

E96 za duże opory w torze powietrzno-spalinowym.

Błąd 96 występuje tylko w przypadku kotłów serii Victrix TT.
Pojawia się gdy zostaje zaburzony przepływ w torze powietrzno-spalinowym.
Możliwa przyczyna awarii to zator po stronie spalin lub zasysanego powietrza, a także zabrudzony wymiennik kondensacyjny lub palnik kotła.
Serwis z uprawnieniami Immergas wykonuje pomiary oporów zgodnie z procedurą, jeżeli zachodzi konieczność, wykonuje czyszczenia wymiennika.

Co oznaczają kody błędów w kotłach gazowych Immergas Eolo Star i Nike Star

Dla kotłów gazowych tradycyjnych, czyli tych starszych, niekondensacyjnych – np. Eolo Star 24 3E i Nike Star 24 3E większość problemów związana jest z kodem błędu E28 wyciek wody z instalacji c.w.u.

Pojawienie się błędu oznacza, że automatyka kotła wykrywa przyrost temperatury na sondzie od c.w.u. bez sygnału żądania pracy lub gdy otworzymy kran z ciepłą wodą, a czujnik przepływu nie uruchamia kotła – przepływ wody użytkowej przez wymiennik bitermiczny jest na poziomie niższym niż próg zadziałania czujnika przepływu.

Przyczyną tego błędu może być nieszczelność instalacji lub zaworów w punktach poboru również przepływ wody niższy niż próg zadziałania czujnika przepływu, a także niestabilne ciśnienie na wejściu wody zimnej do kotła.

Warto również przeczytać