Program “Mój Prąd 5.0” – najważniejsze zmiany

Udostępnij wpis —
Program “Mój Prąd 5.0” – najważniejsze zmiany

Program „Mój Prąd” to jedna z najważniejszych inicjatyw rządowych, która ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii w Polsce. W ramach programu, właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, która umożliwia wytwarzanie własnej energii elektrycznej. Od 22 kwietnia 2023 roku zaczyna obowiązywać nowy nabór wniosków do kolejnej edycji programu oznaczonego jako „Mój Prąd 5.0″. Jakich zmian dokonano w programie „Mój Prąd”? Na co można otrzymać dotację z programu? Tego dowiecie się z poniższego tekstu.

 1. Najważniejsze zmiany w regulaminie programu „Mój Prąd 5.0”
 2. Dofinansowanie na pompy ciepła dla posiadaczy kotłów gazowych oraz węglowych
 3. Rozbudowa instalacji o pompę ciepła – dla nowych czy istniejących budynków
 4. Jakie korzyści otrzymają uczestnicy poprzednich edycji? Czy mogą brać udział w programie Mój Prąd 5.0?
 5. Dla kogo program „Mój Prąd 5.0″? Czy możesz uzyskać dofinansowanie?
 6. Ile wynosi dofinansowanie w piątej edycji? 
 7. Podsumowanie – najważniejsze informacje

Najważniejsze zmiany w regulaminie programu „Mój Prąd 5.0”

Jedną z najważniejszych zmian jest to, iż oprócz magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią, które były obecne już w czwartej edycji programu (uruchamianej wraz z wdrożeniem nowego systemu rozliczania prosumentów tzw. net-billingu), dołożone zostały pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na moc instalacji fotowoltaicznej. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing z PV nie może przekroczyć 120% rocznego zapotrzebowania dla danego budynku. Zainteresowani, którzy mieli w planach rozbudowę instalacji PV powinni zwrócić uwagę na te zapisy.

Dofinansowanie na pompy ciepła dla posiadaczy kotłów gazowych oraz węglowych

Pierwszy raz w historii dotacji rządowych mamy możliwość skorzystania z dotacji przez użytkowników kotłów gazowych, którzy chcieliby zmienić źródło ciepła na pompę ciepła. A co ciekawsze nie ma konieczności wymiany kotła gazowego na pompę ciepła. Można pozostawić kocioł gazowy jako źródło szczytowe (w alternatywie do grzałek elektrycznych) i dodatkowo zainstalować pompę ciepła.

Natomiast jeżeli chodzi o posiadaczy kotłów węglowych, dofinansowanie do pomp ciepła, może być udzielone pod warunkiem, że w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe. W takim wypadku lepszym rozwiązaniem okaże się program „Czyste powietrze”.

Pompy ciepła Immergas

Rozbudowa instalacji o pompę ciepła – dla nowych czy istniejących budynków

W ramach programu „Mój Prąd 5.0” można również zdecydować się na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o pompę ciepła. Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera ciepło z powietrza, wody lub gleby i przekształca je w energię cieplną, która może być wykorzystana do ogrzewania domu lub podgrzewania wody użytkowej. Rozbudowa instalacji o pompę ciepła jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zwiększyć efektywność swojego systemu grzewczego i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

Zgodnie z regulaminem programu „Mój Prąd 5.0”, rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o pompę ciepła jest możliwa zarówno dla budynków istniejących jak i nowo wybudowanych. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie składamy, kiedy zostało wydane zaświadczenie przez operatora systemu dystrybucyjnego, że nasza instalacja funkcjonuje i jest przyłączona do sieci energetycznej. Kolejnym warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie zamontowanego licznika oraz podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej.

Jakie korzyści otrzymają uczestnicy poprzednich edycji? Czy mogą brać udział w programie „Mój Prąd 5.0″?

Z dofinansowania na dodatkowe urządzenia mogą skorzystać uczestnicy czwartej edycji programu, którzy już rozliczają się w net-billingu, ale mogą otrzymać oni dofinansowanie jedynie na inny zakres rzeczowy, czyli na magazyn energii, magazyn ciepła, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy systemy zarządzania energią.

Beneficjenci, którzy przejdą z systemu opustów (tzw. net-metering) na net-billing otrzymają bonus w wysokości 3000 zł, ale w momencie, kiedy do instalacji fotowoltaicznej dołożymy dodatkowe urządzenia, np. magazyn energii, pompę ciepła, itd. Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy. Minimalna pojemność magazynu ciepła – 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr). Instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu Mój Prąd musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

Dla kogo program „Mój Prąd 5.0″? Czy możesz uzyskać dofinansowanie?

Według strony mojprad.gov.pl na dotacje mogą liczyć trzy grupy wnioskodawców:

 1. Osoby, korzystające z systemu rozliczeń net-billing (wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net billing), ale nie otrzymały dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną,
 2. Osoby, korzystające z systemu rozliczeń net-metering tzw. opustów i nie otrzymały wcześniej z dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną, mogą skorzystać z dofinansowania pod warunkiem przejścia na system rozliczeń net-billing (system rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net billing).
 3. Osoby, które otrzymały dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną i korzystają z systemu rozliczeń net-metering tzw. opustów , mogą skorzystać z dofinansowania pod warunkiem, że ich instalacja została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020; a także przejdą na system rozliczeń net-billing (system rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net billing), który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku zgodnie z ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zgłoszą dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Ile wynosi dofinansowanie w piątej edycji? 

W programie „Mój Prąd 5.0” dofinansowanie wynosi nawet do 58 tys. stanowi 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

Dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej: wysokość dofinansowania do 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

Dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej plus urządzenie dodatkowe:

a) wysokość dofinansowania do 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

b) wysokość dofinansowania do 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

Urządzenia dodatkowe oraz dodatkowe elementy:

a) magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:

1) Magazyn ciepła: wysokość dofinansowania do 5 000,00 zł;

2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: wysokość dofinansowania do 28 500,00 zł;

3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: wysokość dofinansowania do 19 400,00 zł;

4) Pompa ciepła powietrze /woda: wysokość dofinansowania do 12 600,00 zł;

5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: wysokość dofinansowania do 4 400,00 zł

Magazyn energii elektrycznej: wysokość dofinansowania do 16 000,00 zł

System zarządzania energią HEMS/EMS: wysokość dofinansowania do 3 000,00 zł

Kolektory słoneczne c. w. u.: wysokość dofinansowania do 3 500,00 zł

Podsumowanie – najważniejsze informacje

W edycji 5.0 oprócz magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią, które były obecne już w czwartej edycji programu uruchamianej wraz z wdrożeniem nowego systemu rozliczania prosumentów (tzw. net-billingu), dołożyliśmy jeszcze pompy ciepła i kolektory słoneczne.

 • Możliwość skorzystania z dotacji dla posiadaczy kotłów gazowych, którzy chcieliby zmienić źródło ciepła na pompę ciepła.
 • Nie ma konieczności wymiany kotła gazowego na pompę ciepła. Można pozostawić kocioł gazowy jako źródło szczytowe (w alternatywie do grzałek elektrycznych). Natomiast jeżeli chcemy wymienić kocioł węglowy na pompę ciepła w takim wypadku lepszym rozwiązaniem okaże się program „Czyste powietrze”.
 • Wniosek o dofinansowanie składamy, kiedy zostało wydane zaświadczenie przez operatora systemu dystrybucyjnego, że nasza instalacja funkcjonuje i jest przyłączona do sieci energetycznej. Kolejnym warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie zamontowanego licznika oraz podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej.
 • Zarówno dla budynków istniejących jak i nowo wybudowanych
 • Konieczność podpisania umowy w systemie rozliczeń net-bilingu
 • Z dofinansowania na dodatkowe urządzenia mogą skorzystać uczestnicy czwartej edycji programu, którzy już rozliczają się w net-billingu, ale otrzymują oni dofinansowanie jedynie na inny zakres rzeczowy, czyli na magazyn energii, magazyn ciepła, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy systemy zarządzania energią.
 • Beneficjenci, którzy przejdą z systemu opustów (tzw. net-metering) na net-billing otrzymają bonus w wysokości 3000 zł, ale w momencie kiedy do instalacji fotowoltaicznej dołożymy dodatkowe urządzenia, np. magazyn energii, pompę ciepła, itd.
 • Minimalna pojemność magazynu ciepła – 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr).
 • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby roczna produkcja nie przekraczała 120% zużycia energii przez wnioskodawcę.
 • Instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu Mój Prąd musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
 • Dofinansowanie nie zostanie udzielone w przypadku przedstawienia faktur jedynie za wykonane usługi montażu urządzenia, bez udokumentowania fakturą lub paragonem imiennym zakupu danego urządzenia zgłoszonego do dofinansowania.
 • Dofinansowanie do pomp ciepła, może być udzielone pod warunkiem, że w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe.
 • Przede wszystkim, dofinansowanie na pompę ciepła oraz inne elementy tj. urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła, system zarządzania energią, kolektory słoneczne może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez nas do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej (oprócz uczestników 4 edycji).

Warto również przeczytać