Hala sportowa w Gostyniu

  • Lokalizacja

    Gostyń
  • Kategoria

    Budynek użyteczności publicznej
  • Rozwiązanie

    Kotły Victrix PRO 2 ErP

Wykorzystanie kaskady dwóch kotłów Victrix Pro o mocy 55 kW każdy do ogrzewania nowej hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu jest strategicznym wyborem, zważywszy na skomplikowane potrzeby cieplne obiektu o znacznych rozmiarach. Hala, o wymiarach 24,6×44 metrów i wysokości 9 metrów, razem z dodatkowymi przestrzeniami, takimi jak szatnie z umywalkami, natryskami, węzeł sanitarny, pomieszczenia dla trenera, sędziów, zaplecze techniczno-gospodarcze oraz magazyny sprzętu, wymaga efektywnego i niezawodnego systemu grzewczego.

Kaskadowanie kotłów, czyli połączenie ich w jeden zintegrowany system, oferuje szereg korzyści. Przede wszystkim, zapewnia to większą efektywność energetyczną, gdyż kotły mogą pracować razem lub alternatywnie, w zależności od bieżącego zapotrzebowania na ciepło. Jest to istotne w przypadku obiektu takiego jak hala sportowa, gdzie potrzeby cieplne mogą znacznie się różnić w zależności od pory roku, godzin użytkowania oraz liczby osób obecnych w budynku.

Kolejnym ważnym aspektem jest elastyczność systemu kaskadowego, który pozwala na dostosowanie mocy grzewczej do zmieniających się warunków, zapewniając tym samym optymalne wykorzystanie energii. W kontekście hali sportowej szczególną uwagę należy zwrócić na ogrzewanie widowni na piętrze – antresoli z trybunami ruchomymi na 120-150 miejsc. Jest to kluczowe dla zapewnienia komfortowych warunków dla widzów podczas wydarzeń sportowych.

Podsumowując, zastosowanie kaskady kotłów Victrix Pro w nowej hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu jest wyborem, który gwarantuje nie tylko efektywność i oszczędność energetyczną, ale również zapewnia niezawodne i komfortowe warunki cieplne dla różnorodnych funkcji obiektu.