Jak odprowadzić skropliny z pompy ciepła?

Udostępnij wpis —

Pompy ciepła to urządzenia praktycznie bezobsługowe. Są systemem grzewczym, który nie wykorzystuje opału, nie trzeba zatem w nich rozpalać ani załadowywać węgla czy drewna. Nie oznacza to jednak, że pompą w ogóle nie trzeba się interesować, konieczne jest bowiem ciągłe odprowadzenie skroplin z pompy ciepła. Zależnie od modelu pompy i warunków, w jakich pracuje, urządzenie może wygenerować podczas godzinnej pracy z 1 kW mocy chłodzącej ok. 0,3-0,8l kondensatu. A co to dokładnie jest kondensat? Jak odprowadzić skropliny z pompy ciepła? Wyjaśniamy!

  1. Kondensat – co to jest?
  2. Odprowadzenie skroplin z pompy ciepła – czy jest konieczne?
  3. Jak odprowadzić skropliny z pompy ciepła?

Kondensat – co to jest?

Odprowadzanie skroplin z pompy ciepła to dokładniej odprowadzanie kondensatu. Jest on produktem kondensacji, czyli przejścia produktu ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie) lub w ciało stałe (resublimacja). W przypadku pomp ciepła myślimy o tym pierwszym procesie, dlatego też potocznie mówi się o odprowadzaniu skroplin. W przypadku powietrznej pompy ciepła kondensat powstaje w związku z wykraplaniem się nadmiaru pary wodnej z powietrza schładzanego w parowniku, gdy tylko temperatura powietrza zostanie obniżona poniżej tak zwanego punktu rosy.

Odprowadzenie skroplin z pompy ciepła – czy jest konieczne?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, pompa ciepła może w trakcie godzinnej pracy wytworzyć nawet do 0,8 l kondensatu. A to oznacza, że podczas pojedynczego cyklu ogrzewającego nie tylko mieszkanie, ale również wodę użytkową, może pojawić się nawet kilka litrów skroplin – choć wiele zależy od aktualnych warunków atmosferycznych (np. poziomu wilgotności powietrza w przypadku powietrznej pompy ciepła) czy mocy samej pompy. Ale czy odprowadzanie skroplin z pompy ciepła jest konieczne? Zdecydowanie tak – wręcz wymagane.

Na szczęście to, jak odprowadzić skropliny z pompy ciepła, nie jest bardzo problematyczną kwestią. Nowoczesne pompy są bowiem wyposażane w system odprowadzania kondensatu. Zależnie od potrzeb, można go przedłużyć – np. przy pomocy elastycznego wężyka. Ale w obu przypadkach, a więc i przy korzystaniu z podstawowego systemu odprowadzania skroplin, i przedłużonego, trzeba pamiętać o zapewnieniu kondensatowi miejsca do swobodnego spływu oraz odpowiedni spadek instalacji.

Sprawdź również: Jak ustawić krzywą grzewczą pompy ciepła?

Jak odprowadzić skropliny z pompy ciepła?

Odprowadzenie skroplin z pompy ciepła odbywa się zwykle na dwa najpopularniejsze sposoby:

  • do gruntu,
  • do kanalizacji.

Aby spływanie kondensatu do gruntu odbywało się w sposób bezpieczny, należy zadbać o to, by skropliny rzeczywiście trafiały do ziemi, a nie zbierały się np. na betonie. Prowadziłoby to bowiem nie tylko do powstawania nieestetycznych kałuży, ale w okresie zimowym również niebezpiecznego oblodzenia. Warto mieć też na uwadze, by odprowadzać skropliny z pompy ciepła możliwie jak najdalej od ściany budynku, by uniknąć jej zawilgocenia, oblodzenia czy porastania glonami a w przypadku odprowadzenia do gruntu zawilgocenia fundamentów. Pompa wyposażona jest w tacę ociekową, warto natomiast zadbać o drożność instalacji montując kabel grzejny zarówno na tacy ociekowej jak i wzdłuż rury/węża odprowadzającego kondensat. Będziemy mieli wtedy pewność, że mimo niskich temperatur przepływ w instalacji jest zachowany.

A jak odprowadzić skropliny z pompy ciepła do kanalizacji (ścieków)? W tym przypadku konieczne jest umiejscowienie urządzenia w taki sposób, by możliwe było podłączenie odpływu skroplin do instalacji kanalizacyjnej. Kondensat spływa od razu do ścieków, cała instalacja jest zatem praktycznie bezobsługowa.

Warto również przeczytać