Nazwa Pliki CAD
DWG
Schematy - instalacje kaskady kotłów
Schematy - instalacje kaskady kotłów + schematy podłączeń elektrycznych
Schematy z kotłami pojedynczymi
Kocioł Victrox PRO + sprzęgło do pojedynczego kotła + 1 strefa wysokiej temperatury
Kocioł Victrox PRO + sprzęgło do pojedynczego kotła + 1 strefa wysokiej temp. + 2 strefy niskiej temp. + c.w.u.
Kaskada 2 x Victrox PRO _ 1 strefa wysokiej temp. + 2 strefy niskiej temp. + c.w.u.
Kaskada 2 x Victrox PRO _ 1 strefa wysokiej temp. + 2 x zasobnik c.w.u. + kominy koncentryczne
Kaskada 2 x Victrox PRO do sprzęgła hydraulicznego _ zbiorczy kolektor spalin
Kaskada 2 x Victrox PRO _ 1 strefa wysokiem temp. + zasobik c.w.u.
Kaskada 3 x Victrox PRO _ 1 strefa wysokiej temp. _ 1 strefa niskiej temp. + zasobnik c.w.u.