Kocioł gazowy jest urządzeniem, które może pracować z wieloma różnymi instalacjami mającymi wpływ na jego pracę (instalacje: c.o., c.w.u., gazowa, elektryczna, powietrzno spalinowa). Jednym z warunków długiej żywotności kotła jest spełnianie przez te instalacje, wymagań stawianych przez producenta kotła.

Następne warunki to:

  • płukanie instalacji przed rozpoczęciem jej eksploatacji z zanieczyszczeń pozostałych po montażu instalacji i zalanie instalacji wodą z dodatkami zawierającymi inhibitory korozji,
  • dostarczanie do spalania powietrza wolnego od zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych,
  • przeprowadzanie raz na rok przeglądu kotła przez serwis z ważnymi uprawnieniami Immergas.

Powrót