Immergas Polska Sp. z o.o., respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych naszych klientów, informuje, że dane osobowe przekazywane przez użytkowników strony internetowej i wszystkie dane osobowe pozyskiwane w celu prowadzenia statutowej działalności przetwarzane są w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 – tj. z późn.zm).

 


Immergas Polska sp. z o.o. stosuje wymagane aktualnymi przepisami środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed umyślną manipulacją, utratą lub nieupoważnionym dostępem. Zastosowane środki bezpieczeństwa wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczne.

 


Immergas Polska Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 


Administratorem danych osobowych jest Immergas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisana do KRS pod nr 0000088187, NIP 7291767482, Regon 47139816000000.

 


Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Immergas Polska Sp. z o.o.

 


Immergas Polska prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych, który znajduje się w siedzibie firmy.

 

Nota prawna Polityka Cookies