Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

  • Lokalizacja

    Łosina Dolna
  • Kategoria

    Budynek użyteczności publicznej
  • Rozwiązanie

    Kotły Victrix PRO 2 ErP

Kaskada o mocy 0,5 MW oparta na 5 kotłach Victrix PRO o mocy 100 kW dostarcza energię cieplną na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej.

Ogrzewanie budynku realizowane jest za pomocą nagrzewnic wodnych oraz grzejników. Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie starych urządzeń spowodowała zauważalne oszczędności dla inwestora.