Immergas Polska wspiera młodych

W myśl idei odpowiedzialnego biznesu Immergas Polska konsekwentnie wspiera i promuje liczne inicjatywy społeczne. Jedne z najważniejszych wartości firmy tj. inwestowanie w rozwój czy szukanie innowacyjnych rozwiązań od lat zajmują znaczące miejsce w obszarze działania firmy.

Propagując nowoczesne kierunki rozwoju firma Immergas chętnie angażuje się w działalność wspierającą młode talenty. W ramach międzynarodowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu Immergas Polska wspiera zdolnych i utalentowanych uczniów, którzy aktywnie poszukują wiedzy. Program ma na celu kształtowanie kreatywności, zdobywanie nowych umiejętności i rozwój zdolności twórczych.   

Od dwóch lat pod patronatem Immergas swoje zdolności poznawcze doskonali młodzież z łódzkiego ZSS STO.  Dzięki przekazywanym środkom oraz materiałom podopieczni firmy uzyskują niezbędne pomoce, umożliwiające im osiąganie wysokich wyników na szczeblu międzynarodowym.

Immergas z dumą wspiera zdolnych, młodych ludzi i cieszy się z odnoszonych przez nich sukcesów. Tegoroczne wielkie osiągnięcie Odyseuszy z  Polski i zdobycie pierwszego miejsca w finale olimpiady jest dowodem na to jak warto wspierać twórcze inicjatywy i jak wielką stanowią wartość.