ELEMENTY OSPRZĘTU GRZEJNIKOWEGO

Elementy osprzętu grzejnikowego w systemie IMMERHEAT służą do podłączenia grzejników z zasilaniem dolnym oraz z zasilaniem bocznym.

Elementy osprzętu grzejnikowego w systemie IMMERHEAT służą do podłączenia grzejników z zasilaniem dolnym oraz z zasilaniem bocznym.

 

Do grzejników zasilanych od dołu stosujemy przyłącza grzejnikowe proste lub kątowe. Przyłącze grzejnikowe posiada króćce przyłączeniowe:
• od strony instalacji grzewczej gwint zewnętrzny ¾”,
• od strony grzejnika – nakrętka ¾” gwint wewnętrzny.
Wbudowane w przyłącza grzejnikowe zawory odcinające pozwalają na odcięcie danego grzejnika i np. jego demontaż, bez potrzeby opróżniania instalacji grzewczej.

 

Dla grzejników zasilanych od dołu z króćcami przyłączeniowymi GW ½” należy zastosować odpowiednie złączki redukcyjne ½” na ¾”.
Konwencjonalny system ogrzewania z wykorzystaniem grzejników możemy wykonać w systemie dwururowym oraz jednorurowym.

 

Do grzejników z podłączeniem bocznym na zasilaniu grzejnika stosujemy:
• zawory termostatyczne kątowe lub proste,
• zawory termostatyczne występują z nastawą wstępną lub bez nastawy wstępnej.
Na powrocie z grzejnika stosujemy zawory odcinające kątowe lub proste.