Hybrydowa pompa ciepła powietrze-woda typu split
 • Urządzenie hybrydowe typu split, łączące w jednostce wewnętrznej elementy pompy ciepła z jednofunkcyjnym gazowym kotłem kondensacyjnym przeznaczonym do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u., o mocy 32 kW. Połączenie pompy ciepła z gazowym kotłem kondensacyjnym pozwala zaspokoić całkowite zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą bez konieczności instalowania dodatkowych źródeł ciepła w systemie. W przypadku niskich temperatur powietrza zewnętrznego, kocioł kondensacyjny w całości pokrywa zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą.
 • Wysoka klasa efektywności energetycznej A++ dla temperatury zasilania 35°C, A+ dla temperatury zasilania 55°C.
 • Wysoki współczynnik COP w warunkach A7/W35 na poziomie 4,26.
 • Urządzenie przy wykorzystaniu pompy ciepła jest w stanie zasilić instalację czynnikiem o temperaturze 55°C oraz 80°C przy pracy kotła gazowego.
 • Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C.
 • Szeroka modulacja mocy od 30÷100% zapewnia dopasowanie mocy urządzenia do aktualnych potrzeb budynku.
 • Stabilna praca systemu przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.
 • Automatyka przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem.
 • Wbudowany zawór 3-drogowy z napędem pozwala na bezpośrednie podłączenie zasobnika c.w.u.
 • Możliwość pracy w trybie grzania lub chłodzenia w oparciu o pracę pogodową.
 • Możliwość jednoczesnej pracy w trybie chłodzenia oraz produkcji c.w.u.
 • Kocioł kondensacyjny przystosowany do zasilania gazem GZ50 lub propanem technicznym
 • Jednostka zewnętrzna zasilana trójfazowo.
 • Możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 5 lat.
 • Czynnik chłodniczy: R410a