Bramka internetowa TYDOM 1.0 – daje możliwość obsługi systemu grzewczego z aplikacji mobilnej.

Centralka automatyki domowej do połączenia termostatu Tybox 137+ z aplikacją TYDOM (na Android lub iOS).

TYDOM 1.0 można połączyć również inne urządzenia inteligentnego domu i zarządzać ich pracą z aplikacji TYDOM.

Centralka automatyki domowej do połączenia termostatu Tybox 137+ z aplikacją TYDOM (na Android lub iOS). Z centralką TYDOM 1.0 można połączyć również inne urządzenia inteligentnego domu i zarządzać ich pracą z aplikacji TYDOM.