Obecnie praca kotła sterowana jest przez elektroniczne urządzenia mikroprocesorowe. Urządzenia sterujące pracą kotła mogą być przy uruchomieniu kotła ustawione przez serwisanta, zgodnie z życzeniem użytkownika.

Dlatego pamiętajmy, aby przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu być przygotowanym do rozmowy z instalatorem czy serwisantem. Przeanalizujemy wcześniej nasze potrzeby i zastanówmy się jak wygląda nasze zapotrzebowanie na ciepło – czyli nasz plan tygodnia. Kiedy przebywamy w domu, a kiedy wychodzimy np. do pracy, aby uwzględnić te dane w programowaniu urządzenia.


Do każdego urządzania sterującego dołączona jest instrukcja w języku polskim, która będzie pomocna przy samodzielnym przeprogramowaniu sterownika. Informacji można także szukać na stronach producentów lub kontaktować się z nimi bezpośrednio np. za pomocą infolinii.


Finalnie obsługa użytkownika będzie sprowadzała się jedynie do włączenia pracy kotła na c.o. i wyłączenia go. Użytkownicy mogą programować żądane temperatury pomieszczeń, c.w.u. i czasy, w których te temperatury będą utrzymywane - nie są to czynności skomplikowane. Obecne rozwiązania są coraz bardziej dostosowane do naszych potrzeb – niektóre z nich można obsługiwać telefonicznie czy też przez Internet.


Natomiast obsługę serwisową, diagnostykę i programowanie zaawansowanych funkcji należy powierzyć wykwalifikowanym osobom –  serwisom z ważnymi uprawnieniami producenta.

Powrót