Wszystkie modele nagrzewnic XRI oraz TRI są wyposażone w termostat bezpieczeństwa, który w przypadku przekroczenia temperatury zadziałania termostatu zatrzymuje pracę urządzenia. Ze względu na konstrukcję w nagrzewnicach XRI dodatkowo zastosowano zabezpieczenia przed rozszczelnieniem komory spalania w postaci presostatu.

Powrót