WYBIERAJĄC ZESTAW ZYSKUJESZ PODWÓJNIE

 

Dobór i skompletowanie systemu grzewczego Immergas, dopasowanego do potrzeb konkretnej inwestycji, powinien zostać powierzony wykwalifikowanemu specjaliście. Zestawy mogą być konfigurowane i dostarczane bezpośrednio przez producenta, ale mogą być też tworzone indywidualnie w oparciu o potrzeby Klienta przez sprzedawcę. W przypadku tworzenia indywidualnych zestawów, dane dotyczące efektywności obliczane są przez wykwalifikowanego dostawcę (Dystrybutora lub Instalatora Immergas).

Jako wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań grzewczych, oferujemy szeroka gamę różnych zestawów urządzeń współpracujących ze sobą. Największą korzyscią dla użytkownika w przypadku zestawu jest podniesienie klasy efektywności energetycznej z A+, dla samego kotła, do np. A+++ dla zestawu z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła. Etykieta energetyczna zestawu określa klasę energetyczną całego systemu, jednocześnie podając informacje o jego elementach składowych, które mają bezpośredni wpływ na poprawę efektywności energetycznej zestawu tj.:

  • kocioł,
  • pompa ciepła,
  • zasobnik,
  • termostaty i urządzenia sterujące,
  • zintegrowane urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

Jako przykład poprawy efektywności energetycznej po zastosowaniu zestawu może posłużyć system będący połączeniem urządzeń wykorzystujących różne źródła ciepła. Jako podstawowy produkt w tym przypadku wystąpi kondensacyjny kocioł gazowy, wyposażony w zintegrowany zasobnik wody, fabrycznie przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi. Pracę kotła w procesie produkcji ciepłej wody użytkowej wspomaga układ solarny, a pogodowy układ sterujący, działając w oparciu o ciągły pomiar temperatury zewnętrznej, dostosowuje pracę całego systemu do bieżących warunków atmosferycznych.

Wyjściową klasę energetyczną dla powyższego przykładu jest klasa kotła - w tym przypadku A+. Dodając do kotła inne urządzenia, wykorzystujące odnawialne źródła energii, wpływamy bezpośrednio na poprawę efektywności energetycznej zestawu w ten sposób uzyskując najwyższą klasę A+++.

Tak skonfigurowany zestaw w przypadku pracy na potrzeby ogrzewania osiąga klasę A+, a w przypadku pracy na potrzeby ciepłej wody użytkowej najwyższą klasę A+++.

W przypadku konieczności stworzenia zestawu na indywidualne potrzeby Klienta, obowiązek określenia jego klasy energetycznej spoczywa na dostawcy takiego rozwiązania np. sprzedawcy, instalatorze. Aby umożliwić określenie odpowiedniej klasy energetycznej takiego systemu Dystrybutor oraz Instalator Immergas mają dostęp do specjalnie przygotowanych do tego celu formularzy i materiałów informacyjnych.