Czy Unia Europejska zakazała używania kotłów gazowych. Wyjaśniamy Dyrektywę EPBD.

Udostępnij wpis —

W obliczu niedawnych doniesień i niejasności odnośnie przyszłości kotłów gazowych pragniemy dostarczyć precyzyjnych i rzetelnych informacji na temat Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) przyjętej przez Parlament Europejski.

Rozwiewamy wątpliwości: O co chodzi w EPBD?

Dyrektywa EPBD jest kluczową inicjatywą, która ma na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków w Europie. Poprzez poprawę parametrów izolacyjnych i systemów energetycznych budynków, EPBD zmierza do zredukowania zużycia energii i promowania dekarbonizacji sektora budowlanego. Warto zaznaczyć, że dyrektywa nie wprowadza bezpośredniego zakazu stosowania kotłów gazowych.

Co warto wiedzieć:

  • Od 2025 roku: Kończy się przyznawanie dopłat do nowych instalacji grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne jako samodzielne źródło energii, jednak nie wyklucza to ich użytkowania w układach hybrydowych, np. współpracujących z pompami ciepła czy kolektorami słonecznymi.
  • Rekomendacje na rok 2040: Unia Europejska rekomenduje pełne przejście na alternatywne źródła ciepła, co stanowi część długoterminowej strategii redukcji emisji CO2, jednak zalecenia te mają charakter niewiążący i będą zależeć od przepisów krajowych.

Wyjątki i doprecyzowania:

Zachęty finansowe dla programów, które rozpoczęły się przed 2025 rokiem, takich jak “Czyste Powietrze”, zostaną utrzymane do roku 2027.

Cel:

Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej to nie tylko krok w stronę oszczędności i zrównoważonego wykorzystania zasobów, ale również element walki z ubóstwem energetycznym oraz znaczący ruch w kierunku neutralności klimatycznej.

Podkreślamy: Dyrektywa EPBD daje państwom członkowskim elastyczność w adaptacji do wytycznych, co umożliwia kształtowanie polityki energetycznej w zależności od indywidualnych uwarunkowań.

Wnioski: Naszym zadaniem jest dostarczenie Państwu zweryfikowanych i wiarygodnych danych, aby unikać nieporozumień i niejasności. Dyrektywa EPBD jest środkiem ukierunkowanym na efektywność i dekarbonizację, nie zaś na zakazanie kotłów gazowych.

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym pismem Stowarzyszenia SPIUG oraz do śledzenia bieżących aktualizacji na naszej stronie.

Warto również przeczytać