Ogrzewanie podłogowe: jak ustawić optymalną temperaturę?

Udostępnij wpis —

Kluczowym aspektem pozwalającym w pełni wykorzystać zalety ogrzewania podłogowego, jest właściwe ustawienie temperatury. Optymalna temperatura wody w podłogówce nie tylko zapewnieni maksymalny komfort użytkowania, ale także przyczyni się do efektywniejszego zarządzania zużyciem energii i jej kosztami. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zarządzać ogrzewaniem, aby uzyskać maksymalną wydajność i wygodę.

  1. Pompa ciepła i podłogówka — synergia doskonała?
  2. Temperatura zasilania podłogówki. Od czego zależy?
  3. Temperatura zasilania podłogówki. Jak ją ustawić?
  4. Zarządzanie systemem ogrzewania podłogowego
  5. Jak optymalnie ustawiona temperatura podłogówki wpłynie na zużycie energii?
  6. Jak przedłużyć żywotność instalacji ogrzewania?

Pompa ciepła i podłogówka — synergia doskonała?

Na wielu forach i grupach dyskusyjnych można przeczytać opinię, że jeśli instalować pompę ciepła, to tylko w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Skąd przekonanie, że pompa i podłogówka to połączenie doskonałe zapewniające komfort i pozwalające zoptymalizować koszty ogrzewania? Co przemawia za „wyższością” podłogówki nad kaloryferami?

Zasadnicza różnica między ogrzewaniem płaszczyznowym (a więc także podłogówką), a konwekcyjnym (kaloryferami) wynika z odmiennych powierzchni wymiany ciepła. Powierzchnia kaloryferów jest znacznie mniejsza, niż np. powierzchnia podłogi, pod którą ukryte są rury grzewcze. Kaloryfery potrzebują więc znacznie wyższej temperatury wody w systemie, aby ogrzać powietrze w pomieszczeniu.

Z kolei ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła po całym pomieszczeniu. Powierzchnia wymiany ciepła jest znacznie większa niż w przypadku kaloryferów. Temperatura wody w systemie może być więc niższa, niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym, inaczej w pomieszczeniu byłoby nieznośnie gorąco. Uszkodzeniu mogłaby też ulec posadzka oraz cała instalacja.

Ogrzewanie podłogowe jest jednym z najpopularniejszych niskotemperaturowych systemów grzewczych. A to właśnie z nimi pompy ciepła współpracują najbardziej efektywnie. Trzeba jednak nadmienić, że podłogówka to nie jedyny system tego typu. Innym są systemy niskotemperaturowe z odpowiednio dobranymi grzejnikami. Nie do końca prawdziwe jest więc stwierdzenie, że pompa ciepła sprawdzi się tylko z podłogówką. Źródłem sukcesu jest raczej optymalna temperatura w instalacji niż forma emitera ciepła.

Temperatura zasilania podłogówki. Od czego zależy?

Temperatura wody zasilającej w ogrzewaniu podłogowym może różnić się w zależności od kilku czynników. Wśród nich należy wymienić chociażby rodzaj posadzki, izolację budynku czy preferencje domowników. Dla przykładu podłoga drewniana (drewno jest dobrym izolatorem i słabo przewodzi ciepło) będzie wymagało wyższej temperatury niż gres. Z kolei słaba izolacja budynku może wymagać wyższych temperatur, aby osiągnąć preferowany poziom komfortu.

Ustalanie optymalnej temperatury wody w systemie ogrzewania podłogowego zależy także od wielkości i układu pomieszczeń oraz długości pętli. Większe lub wyższe pomieszczenia mogą wymagać nieco wyższej temperatury wody, aby efektywnie ogrzać przestrzeń.

Istotną rolę odgrywają też zewnętrzne warunki atmosferyczne. W zimniejsze dni może być konieczne zwiększenie temperatury.

Temperatura zasilania podłogówki. Jak ją ustawić?

Przyjmuje się, że optymalna temperatura wody w instalacji ogrzewania podłogowego pracującego z pompą ciepła wynosi ok. 25-40°C. Ale przez systemy niskotemperaturowe rozumie się też takie, gdzie temperatura zasilania sięga do 55°C dla wody zasilającej i 45°C dla wody powrotnej.

Należy też mieć na uwadze, że temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 27°C. Wyjątek stanowi łazienka, gdzie temperatura może być nieco wyższa. Przy jakich parametrach ów wskaźnik zostanie osiągnięty, zależy m.in. od wyżej wspomnianych czynników.

Zarządzanie systemem ogrzewania podłogowego

Za automatyczne dostosowywanie temperatury wody w instalacji grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej, odpowiada krzywa grzewcza. Pozwala ona na ekonomiczne ustawienie pompy ciepła w taki sposób, aby jej praca przekładała się na większą efektywność energetyczną i komfort użytkowania. Jeśli np. temperatura na zewnątrz wzrośnie o kilka stopni, nie trzeba ręcznie zmieniać ustawień na pompie ciepła. Na podstawie wcześniej wskazanych danych: minimalną i maksymalną temperaturę zewnętrzną oraz odpowiednio przyporządkowane do nich wartości maksymalnej i minimalnej temperatury wody zasilającej, automatyka w pompie ciepła sama przeliczy ustawienia.

Kształt krzywej grzewczej można regulować, dostosowując ją do potrzeb cieplnych budynku i preferencji użytkowników. Ważne jest więc np. regularne obserwowanie zużycia energii, aby stwierdzić, czy ustawienia są optymalne. W zarządzaniu systemem niezbędne są też takie elementy automatyzującego jego pracę jak zewnętrzny czujnik temperatury oraz termostat pokojowy.

W razie wątpliwości dotyczących ustawienia krzywej grzewczej pod konkretną pompę ciepła oraz system grzewczy, najlepiej zwrócić się po poradę do specjalisty. W przypadku pomp ciepła Immergas serwisant kalibruje krzywą grzewczą przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Jak optymalnie ustawiona temperatura podłogówki wpłynie na zużycie energii?

Działając przy niższych temperaturach wody w instalacji, ogrzewanie podłogowe jest bardziej efektywne energetycznie niż tradycyjne grzejniki. Ustawienie optymalnej temperatury podłogówki umożliwi maksymalne wykorzystanie tej przewagi. To z kolei przełoży się na mniejsze zużycie energii do ogrzewania. Mówiąc inaczej: niższa temperatury wody, to mniej energii potrzebnej na jej ogrzanie.

Inne zalety ogrzewania podłogowego w połączeniu z pompą ciepła to:

  • mniejsze straty ciepła — różnica temperatur między wodą a otoczeniem jest mniejsza, niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego, dzięki czemu straty ciepła są mniejsze;
  • wysoka wydajność energetyczna pompy ciepła — sprawność pompy ciepła określona jest przez współczynnik COP. Wyraża on stosunek między tym, ile jednostek ciepła pompa może wyprodukować z każdej jednostki zużytej energii elektrycznej. Im cieplejszą wodę należy przygotować, tym więcej energii zostanie zużyte. W przypadku pomp ciepła i podłogówki, COP jest tym wyższy, im różnica temperatur między źródłem ciepła a dostarczanym ciepłem, jest mniejsza;
  • redukcja kosztów ogrzewania — duża powierzchnia ogrzewania podłogowego zapewnia równomierny rozkład ciepła w pomieszczeniu (w przeciwieństwie do punktowych grzejników). To z kolei zwiększa komfort termiczny domownikó A zatem obniżenie temperatury o stopień lub dwa nie wpłynie na wygodę, ale pozwoli zmniejszyć rachunki;
  • korzyści ekologiczne — mniej pobranej energii przekłada się na mniejsze zużycie zasobów naturalnych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Jak przedłużyć żywotność instalacji ogrzewania?

Ustawienie ogrzewania podłogowego na optymalną temperaturę zapewnia maksymalny komfort i efektywność energetyczną. Stąd już krótka droga do kolejnej korzyści — niższych kosztów ogrzewania. Optymalna temperatura wody w podłogówce, ok. 30-40°C, dobrze współdziała z pompą ciepła, a zarządzanie systemem może odbywać się automatycznie.

Aby zapewnić długotrwałą efektywność i bezawaryjność systemu ogrzewania, konieczna jest jego regularna konserwacja i serwisowanie. W tym celu warto korzystać z usług profesjonalnych serwisantów.

Warto również przeczytać