Pompa ciepła gruntowa i powietrzna – czym się różnią?

Udostępnij wpis —
<strong>Pompa ciepła gruntowa i powietrzna – czym się różnią?</strong>

Pompa ciepła to ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu ogrzejesz dom. Urządzenie może wykorzystywać energię cieplną pochodzącą z naturalnych źródeł – m.in. z powietrza i z gruntu. Wyjaśniamy, jak działają i czym się różnią gruntowe i powietrzne pompy ciepła.

Niestabilna sytuacja na rynku energetycznym i rosnące ceny węgla sprawiają, że coraz większą popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Do tej grupy zalicza się m.in. energię cieplną zgromadzoną w środowisku naturalnym – w gruncie, wodzie i powietrzu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może przełożyć się na duże oszczędności – zasoby naturalne są niewyczerpane i korzystanie z nich nie wiąże się z opłatami. Jedyne koszty związane są z zakupem i montażem odpowiedniego systemu grzewczego, który będzie w stanie wykorzystać naturalne źródło energii.

Pompa ciepła – ekologiczne ogrzewanie domu

Urządzeniem, które umożliwia wykorzystanie energii termicznej, która zgromadzona jest w gruncie lub w powietrzu, jest pompa ciepła. Może być ona wykorzystana do ogrzewania wody bieżącej oraz wody CO. Pompy ciepła najefektywniej współpracują z ogrzewaniem płaszczyznowym (np. podłogowym), rzadziej wykorzystywane są w połączeniu z tradycyjnymi grzejnikami.

W przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów gazowych czy węglowych pompa nie wytwarza energii, tylko pobiera ją z otoczenia. Dzięki temu jej pracy nie towarzyszy emisja szkodliwych gazów, które powstają podczas spalania. Pompa pobiera energię ze źródła dolnego (powietrza lub gruntu), a następnie przekazuje ją do źródła górnego, czyli instalacji grzewczej. Zasada działania gruntowych i powietrznych pomp ciepła jest bardzo zbliżona – różnica sprowadza się do sposobu pobierania energii z otoczenia.

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Pompa ciepła pobiera energię cieplną z powietrza za pośrednictwem ciekłego czynnika chłodniczego. Temperatura czynnika jest niższa od temperatury otoczenia – dzięki temu może on przyjąć energię cieplną z powietrza. Podgrzany w ten sposób czynnik zaczyna parować i przyjmuje formę gazu. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę – w wyniku tego procesu jego temperatura wzrasta jeszcze bardziej.

Podgrzany czynnik przekazuje energię cieplną wodzie zgromadzonej w zbiorniku lub w instalacji grzewczej. Po oddaniu ciepła czynnik schładza się i skrapla, a następnie trafia do zaworu rozprężnego. W wyniku procesu rozprężania temperatura czynnika spada. Cykl może zacząć się od nowa – ciekły czynnik jest w stanie znowu pobrać ciepło z powietrza.

Wyróżniamy dwa typy powietrznych pomp ciepła. Różnią się one konstrukcją. Powietrzna pompa ciepła typu monoblok składa się z jednego modułu, który umieszczany jest na zewnątrz domu. Powietrze pompy ciepła typu split składają się z dwóch modułów. Jeden z nich montowany jest na zewnątrz budynku, a drugi wewnątrz. W module zewnętrznym zachodzą procesy związane z pozyskiwaniem ciepła, które potem transportowane jest do modułu wewnętrznego. Tam następuje przekazanie ciepła wodzie bieżącej i wodzie CO.

Jak działa gruntowa pompa ciepła?

Gruntowa pompa ciepła działa na tej samej zasadzie, co powietrzna pompa ciepła. Energia z otoczenia pobierana jest za pomocą czynnika chłodniczego. Cały proces zachodzi w ten sam sposób. Najważniejszą różnicą jest sposób pobierania energii z otoczenia. Gruntowa pompa ciepła korzysta z energii zgromadzonej w gruncie – pobierana jest ona za pomocą wymiennika gruntowego.

Wymiennik gruntowy to system rur, przez które przepływa czynnik chłodniczy. Istnieją dwie metody montażu wymienników – poziomy i pionowy. Wymiennik poziomy to sieć rur, które ułożone są w pozycji horyzontalnej, na głębokości ok. 1,5 metra. Jest to rozwiązanie, które sprawdza się na dużych, płaskich działkach.

Wymiennik pionowy to rura wpuszczona w głąb ziemi, na głębokości ok. 70–100 metrów. Montaż tego typu instalacji wymaga wykonania odwiertów. Jest to rozwiązanie dostosowane do działek o niewielkiej powierzchni.

Wybierz sprawdzoną pompę ciepła

Pompa ciepła to rozwiązanie, dzięki któremu tanio i skutecznie ogrzejesz swój dom. W ofercie Immergas dostępne są zarówno pompy ciepła typu split, jak i monoblok. Oferujemy też gotowe systemy grzewcze Magis COMBO V2. Składają się one z pompy ciepła typu split i kondensacyjnego pieca gazowego. Takie połączenie zmniejsza koszty ogrzewania. Sterownik automatycznie wybiera to źródło ciepła, które w danym momencie będzie efektywniejsze.

Warto również przeczytać