Program Czyste Powietrze – najważniejsze zmiany

Udostępnij wpis —
Program Czyste Powietrze – najważniejsze zmiany

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023. Program, w którym od 2019 złożono ponad 531 tys. wniosków na kwotę prawie 10 mld zł, z tego podpisanych umów jest w sumie 460 tys. na kwotę 8 mld zł w nowej wersji, ma zachęcać do kompleksowej termomodernizacji. Jakie zmiany weszły w życie? Jak wygląda obecnie dofinansowanie pompy ciepła i innych ekologicznych systemów grzewczych? Wyjaśniamy!

Program Czyste Powietrze w 2023 roku – najważniejsze zmiany

Program Czyste Powietrze ruszył w 2023 roku ze sporymi zmianami. To jeden z najbardziej popularnych systemów dofinansowania dla osób, które planują termomodernizację domu, a dokładniej – wymianę starych źródeł ciepła na te najbardziej efektywne. W jego ramach można uzyskać między innymi dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznych systemów grzewczych, takich jak np. hybrydowa pompa ciepła. A co oferuje program Czyste Powietrze 3.0 w nowej odsłonie?

Program Czyste Powietrze – otrzymałeś dofinansowanie? Złóż drugi wniosek!

Do programu Czyste Powietrze wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków od 2023 roku. Celem takiego rozwiązania jest promowanie termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Drugi wniosek będą mogli złożyć ci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, a prace zostały ukończone i rozliczone. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku. Jakie kwoty można uzyskać w ramach drugiego dofinansowania z programu Czyste Powietrze 3.0?

Dodatkowa dotacja w przypadku częściowej termomodernizacji budynku wynosi do 13 tys. zł. Natomiast osoby, które planują przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie aż do 33 tys. zł.

Czyste Powietrze od 2023 roku: wyższe dofinansowanie i progi dochodowe

W najnowszej odsłonie Czyste Powietrze będzie można otrzymać dofinansowanie – tak jak dotychczas – na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją c.o. i c.w.u., montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, kiedy właściciel budynku zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, będzie mógł uzyskać najwyższe dofinansowanie z przysługującego mu z oferty programu Czyste Powietrze. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu (progi dochodowe poziomu dofinansowania):

  • Podstawowy poziom dofinansowania – przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Mogą one uzyskać maksymalnie do 66 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
  • Podwyższony poziom dofinansowania wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja w ramach programu Czyste Powietrze została podniesiona do poziomu 99 tys. zł.
  • Najwyższy poziom dofinansowania – progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ten poziom dofinansowania z programu Czyste Powietrze wynosi maksymalnie 135 tys. zł.

Nowe Czyste Powietrze: audyt energetyczny obowiązkowy

Celem przeprowadzenia audytu energetycznego jest określenie, jakie działania mogą zostać podjęte, by skutecznie zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Co istotne, zmiany w programie Czyste Powietrze wprowadzają obowiązek wykonania audytu energetycznego w przypadku chęci złożenia wniosku o dofinansowanie na kompleksową termomodernizację. Obowiązkowi temu nie podlegają osoby, które starają się o dotację na przedsięwzięcia dotyczące częściowej termomodernizacji. Mowa dokładnie o audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
  • o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

Nowe Czyste Powietrze – kto może złożyć wniosek?

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony:

  • właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • właścicielom lub współwłaścicielom lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Aby uzyskać dofinansowanie pompy ciepła lub zakupu innego ekologicznego urządzenia grzewczego czy przeprowadzenia innych prac termomodernizacyjnych, należy mieścić się w przedstawionych wyżej progach dochodowych. Warto również pamiętać, że planowane przedsięwzięcie musi spełniać wymogi określone w regulaminie programu Czyste Powietrze.

Warto również przeczytać