Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze od 14 czerwca 2024

Udostępnij wpis —

Informujemy o ważnych zmianach w programie “Czyste Powietrze”, które wejdą w życie 14 czerwca 2024 roku. Nasze urządzenia charakteryzują się najwyższą jakością, co potwierdzamy naszą bezpłatną 5-letnią gwarancją. Chociaż część z nich nie posiada jeszcze wszystkich wymaganych dokumentów, aktywnie pracujemy nad ich uzyskaniem, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z dofinansowania.

 1. Czym jest program “Czyste Powietrze”?
 2. Zmiany w programie “Czyste Powietrze”
 3. Okres przejściowy i certyfikaty europejskie
 4. Dlaczego nasze urządzenia nie posiadają certyfikatów obowiązujących w okresie przejściowym?
 5. Harmonogram Certyfikacji Naszych Urządzeń
 6. Ścieżki zakupu pomp ciepła wobec obecności na liście ZUM
 7. Dodatkowe informacje
 8. Podsumowanie

Czym jest program “Czyste Powietrze”?

Program “Czyste Powietrze” to rządowa inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce, którzy chcą zmodernizować system grzewczy i wykonać prace termomodernizacyjne. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych pieców i kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła, docieplenie budynków oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zmiany w programie “Czyste Powietrze”

Pod koniec 2023 roku ogłoszono planowane zmiany w regulaminie programu “Czyste Powietrze”. Do tego momentu dofinansowanie było udzielane na urządzenia, które nie musiały znajdować się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Nowy regulamin, obowiązujący od 14 czerwca 2024 roku, wprowadza wymóg, aby tylko urządzenia znajdujące się na liście ZUM kwalifikowały się do dofinansowania.

Najważniejsze daty wprowadzenia zmian:

 • Pod koniec 2023 roku: Ogłoszenie planowanych zmian w regulaminie programu.
 • 18 marca 2024 roku: Opublikowanie nowego regulaminu programu “Czyste Powietrze”.
 • 14 czerwca 2024 roku: Wejście w życie nowych wymagań dotyczących listy ZUM.
 • Obecność urządzenia na liście ZUM wymaga dostarczenia raportów z badań potwierdzających parametry techniczne urządzeń. Nowy regulamin podkreśla konieczność dostarczania tych dokumentów, aby urządzenia mogły kwalifikować się do dofinansowania.
Co to jest lista ZUM i jakie urządzenia się na niej znajdują?

Lista ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów) to wykaz urządzeń, które spełniają określone kryteria efektywności energetycznej i ekologicznej, kwalifikując się tym samym do dofinansowania w ramach programu “Czyste Powietrze”. Dotyczy to jedynie pomp ciepła i hybrydowych pomp ciepła. Zmiana ta obowiązuje od 14.06.2024.

Na liście ZUM znajdują się urządzenia takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę, systemy solarnych kolektorów ciepła oraz inne urządzenia, które spełniają określone kryteria efektywności energetycznej i ekologicznej.

Okres przejściowy i certyfikaty europejskie

10 maja 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że do końca 2024 roku uznane europejskie certyfikaty HP Keymark, EHPA Q i Eurovent będą warunkowo wystarczające do kwalifikacji pomp ciepła na listę ZUM w programie “Czyste Powietrze”. Certyfikaty te są uznawane w wielu krajach europejskich jako podstawa do dofinansowania, potwierdzając wysoką jakość i zgodność produktów z europejskimi normami. Jednak po zakończeniu okresu przejściowego, wszystkie urządzenia będą musiały przejść badania w akredytowanych laboratoriach zgodnie z wymaganiami programu “Czyste Powietrze”.

Dlaczego nasze urządzenia nie posiadają certyfikatów obowiązujących w okresie przejściowym?

Certyfikaty dopuszczające urządzenia do dofinansowania w okresie przejściowym to certyfikaty dobrowolne. Obecnie skupiamy się na spełnieniu wymogów, które pozwolą naszym urządzeniom na stałe znaleźć się na liście ZUM. Certyfikaty takie jak HP Keymark są uznawane tylko do końca 2024 roku, dlatego nasza strategia koncentruje się na długoterminowym spełnieniu wymogów programu “Czyste Powietrze”. Intensywnie pracujemy nad uzyskaniem niezbędnych certyfikatów w akredytowanych laboratoriach, aby nasze urządzenia były w pełni zgodne z nowymi przepisami i mogły trwale znaleźć się na liście ZUM, co umożliwi naszym klientom korzystanie z dofinansowania na stałe.

Jakie są powody opóźnienia w uzyskaniu certyfikatów?

Szybko i w krótkim czasie zmieniające się wymagania i nowe regulacje sprawiły, że musieliśmy dostosować dokumentację naszych urządzeń do nowych standardów. Dodatkowo ograniczona liczba akredytowanych laboratoriów i duża liczba zleceń wpłynęły na czas potrzebny do uzyskania certyfikatów. Mimo tych wyzwań, intensywnie pracujemy nad przyspieszeniem tego procesu, aby nasze urządzenia mogły trwale znaleźć się na liście ZUM.

Harmonogram certyfikacji naszych urządzeń

Nasze urządzenia są w trakcie procesu certyfikacji, aby spełnić nowe wymogi i znaleźć się na liście ZUM.

Dla gamy pomp ciepła typu monoblok Magis M/Magis M EH posiadamy wymagane raporty z badań i jesteśmy w trakcie oczekiwania na zaakceptowanie zgłoszenia tych urządzeń na liście ZUM.

Poniżej przedstawiamy harmonogram certyfikacji dla pozostałych modeli pomp ciepła:

 • Magis Pro V2: Lipiec – październik 2024
 • Magis Hercules Pro Mini: Sierpień – październik 2024
 • Magis Combo V2: Wrzesień – październik 2024
 • Victrix Hybrid: I kwartał 2025

Ten harmonogram pozwoli nam na systematyczne wprowadzanie naszych urządzeń na listę ZUM, zapewniając zgodność z nowymi przepisami i umożliwiając naszym klientom korzystanie z dofinansowania.

Dlaczego nie wszystkie produkty Immergas znajdują się na liście ZUM?

Część naszych produktów przechodzi właśnie proces weryfikacji i oczekuje na badania oraz przyznanie odpowiednich certyfikatów. Pracujemy nad spełnieniem tych wymagań zgodnie z harmonogramem, aby nasze produkty mogły trwale znaleźć się na liście ZUM.

Ścieżki rozliczenia wniosku a obecność na liście ZUM

 

Wniosek o dofinansowanie po zakończeniu inwestycji

Złożenie wniosku o dotację podzielone jest na dwa etapy:

 • złożenie wniosku do Programu „Czyste Powietrze”
 • złożenie wniosku o wypłatę dotacji

W momencie składania wniosku, niezależnie od daty kiedy to następuje, nie trzeba określać urządzeń czy produktów, które będą wymieniane. Na tym etapie określa się zakres prac związanych z termomodernizacją, dlatego urządzenie nie musi być na liście ZUM,

Od momentu uzyskania zgody na dofinansowanie, w zależności od poziomu dofinansowania, na rozliczenie jest:

 • 30 miesięcy – podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania
 • 36 miesięcy – najwyższy poziom dofinansowania.
Aby uzyskać dofinansowanie, urządzenie musi być na liście ZUM w momencie rozliczenia wniosku, a nie jego składania.

 

Wniosek o prefinansowanie

Nieco inaczej wygląda sytuacja przy wniosku z prefinansowaniem. W momencie złożenia wniosku urządzenia czy produkty nie muszą być na liście ZUM. Czas na realizację przedsięwzięcia to do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 120 dni od otrzymania pierwszej transzy dofinansowania.

Wypłata pierwszej transzy dofinansowania może zostać przesunięta w czasie na wniosek beneficjenta, co pozwala na rozpoczęcie realizacji w planowanym terminie pojawienia się pompy ciepła na liście ZUM. Wypłata pierwszej transzy odbywa się na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac przez wykonawcę. Termin rozpoczęcia prac jest podawany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Pozostałe sytuacje

Inaczej wygląda rozliczenie wniosku, jeśli został złożony przed 22.04.2024. Wtedy nawet przy jego rozliczeniu urządzenia nie muszą być na liście ZUM. Podobnie w sytuacji, kiedy rozliczamy wniosek przed 13.06.2024.

Co zrobić, jeśli już zainstalowałem urządzenie, którego obecnie nie ma na liście ZUM?
Ważne! Aby uzyskać dofinansowanie, urządzenie musi być na liście ZUM w momencie rozliczenia wniosku, a nie jego składania.

Jeśli wniosek został złożony przed 22 kwietnia 2024 roku lub faktura za montaż została wystawiona przed 13 czerwca 2024 roku, dofinansowanie zostanie przyznane. Jeśli instalacja nastąpiła po 13 czerwca 2024 roku, należy poczekać ze złożeniem końcowej faktury do momentu, gdy urządzenie znajdzie się na liście ZUM.

Podsumowanie

Dzięki tym informacjom mogą Państwo lepiej planować swoje działania i zapewnić klientom możliwość skorzystania z dofinansowania. Nasze starania koncentrują się na spełnieniu wszystkich wymogów, aby nasze urządzenia mogły trwale znaleźć się na liście ZUM i być dostępne dla naszych klientów w programie “Czyste Powietrze”.

Inne pytania i odpowiedzi

Czy produkty Immergas nieobecne na liście ZUM mogą być gorszej jakości?

Nie, fakt, że produkt nie znajduje się na liście ZUM, nie oznacza, że jest mniej efektywny lub ekologiczny. Oznacza to tylko, że aktualnie brakuje niektórych wymaganych dokumentów, które są w trakcie uzyskiwania.

Jakie korzyści daje instalacja urządzeń z listy ZUM?

Instalacja urządzeń z listy ZUM umożliwia korzystanie z dofinansowań rządowych w ramach programu “Czyste Powietrze”, co obniża początkowe koszty zakupu i instalacji.

Gdzie mogę znaleźć aktualną listę ZUM?

Aktualną listę ZUM można znaleźć na oficjalnej stronie programu “Czyste Powietrze” lub bezpośrednio na stronie Lista ZUM (ios.edu.pl).

Czy mogę zainstalować urządzenie, które nie jest na liście ZUM?

Tak, można zainstalować dowolne urządzenie, jednak nie będzie ono kwalifikować się do dofinansowania z programu “Czyste Powietrze” dopóki nie znajdzie się na liście ZUM.

Co robi Immergas, aby zapewnić, że ich produkty spełniają nowe wymogi?

Intensyfikujemy prace nad dokumentacją i certyfikacją naszych produktów. Współpracujemy również z akredytowanymi instytutami, aby przyspieszyć proces testowania i certyfikacji.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby produkt znalazł się na liście ZUM?

 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda określone w rozporządzeniach 811⁄2013, 813⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

Warto również przeczytać