Wytyczne związane z serwisowaniem i naprawami produktów Immergas w czasie koronawirusa

Udostępnij:

Drogi Kliencie,

w nowej rzeczywistości, która wymaga od nas daleko posuniętej ostrożności, zachowanie odpowiednich procedur prac instalacyjnych i serwisowych jest niezwykle ważne. 

Immergas Polska, wspierana rekomendacją stowarzyszeń branżowych, nie wyklucza działań w zakresie konserwacji, uruchomienia lub rozwiązywania problemów związanych z naprawą urządzeń grzewczych, pod warunkiem przeprowadzania ich zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie ochrony osobistej przed zakażeniem się koronawirusem.

Oczekujemy, że nasi pracownicy, współpracownicy i firmy serwisowe będą przestrzegać zasad higieny, utrzymywania zalecanych odległości, pracy na osobności, aby rozprzestrzenianie się koronawirusa było jak najbardziej ograniczone, a życie osób z grup ryzyka było chronione.

Poniższe wytyczne przygotowaliśmy w trosce o zdrowie i życie zarówno Państwa, użytkowników naszych produktów, jak i współpracujących z Immergas Polska serwisantów i instalatorów w sytuacji, kiedy prace serwisowe są konieczne.

Umówienie wizyty

 • Umów się na wizytę tylko w przypadku braku zagrożenia zarażenia innych. Jeśli przebywasz na kwarantannie, miałeś kontakt z osobą zarażoną, przełóż spotkanie na inny termin.
 • Jeśli klient jest w złym stanie zdrowia, serwisant ma prawo anulować zlecenie. Serwisant jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo w codziennej pracy.
 • Dla produktów, których termin obowiązkowego przeglądu przypada w okresie 1.03.2020 – 30.06.2020, warunki gwarancji zostają podtrzymane na okres kolejnych 3 miesięcy. To oznacza, że prace konserwacyjne, jak przeglądy, można wykonać do 30.09.2020, bez utraty praw wynikających z zawartej umowy gwarancyjnej z Immergas Polska.

Wizyta

 • Dokładny przebieg kontaktu na miejscu powinien być ustalony przez każdą firmę indywidualnie. Jeśli jest konieczny osobisty kontakt serwisanta z klientem lub dostęp do systemu grzewczego, powinno zostać to uzgodnione z wyprzedzeniem przez telefon, z omówieniem zasad bezpieczeństwa (np. dostęp bez klienta).
 • Krytyczną sytuacją podczas wizyty jest powitanie lub pożegnanie. Nie podajemy ręki.
 • Ważne jest, aby zachować odległość 2 metrów przy wejściu, również podczas przejścia do kotłowni.
 • Zaleca się aby serwisant nosił maseczkę ochronną i rękawiczki podczas wykonywania prac serwisowych.
 • Każda osoba mająca kontakt z serwisantem również powinna mieć maseczkę ochronną.
 • Ważne aby pamiętać, by nie dotykać twarzy ręką w rękawiczce. W przypadku rękawiczek lateksowych można je zdezynfekować i przetrzeć czystym ręcznikiem papierowym.
 • To nie jest dobry czas, aby przyglądać się przebiegowi prac serwisanta. Należy pozwolić mu pracować samemu.
 • Podczas końcowej rozmowy po wykonaniu pracy, należy również zachować niezbędną odległość 2 metrów.
 • Serwisant powinien pamiętać o dokładnym myciu rąk po skończonej pracy. Prosimy o udostępnienie miejsca i środków do umycia rąk, a w miarę możliwości płynu do dezynfekcji. 
 • Po wizycie należy zdezynfekować miejsca, których mógł dotykać serwisant.

Protokół wykonanej pracy

 • Po wykonaniu czynności serwisowych, klient powinien zostać poinformowany osobiście lub telefonicznie o wykonanej pracy.
 • W porozumieniu z klientem serwisant może na tym zakończyć raport lub przesłać protokół mailowo.
 • Obecnie - z powodu przepisów higienicznych - Immergas Polska nie wymaga podpisu klienta. Ten fakt powinien być także zaznaczony przez serwisanta w protokole.

W przypadku pytań związanych z obsługą gwarancyjną Państwa urządzenia do dyspozycji pozostaje

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze i zależy od nas samych.

 

Poniżej znajdują się procedury dla instalatorów, serwisantów, dystrybutorów i klientów rekomendowane przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

 

"Spiug pismo dostawcy 15.04.2020"

"Spiug pismo instalator 15.04.2020"

"SPIUG pismo Klienci bezpieczeństwo ws. koronawirusa 15.04.2020"

"SPIUG pismo serwisant bezpieczeństwo przed koronawirusem 15.04.2020"

 

Życzymy dużo zdrowia!

Zespół Immergas Polska

 

Aktualizacja: 23.10.2020