Regulator IMMSOLE 71 jest dedykowany do pomp sterowanych elektronicznie sygnałem PWM.

Regulator IMMSOL 71 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego.

Podstawowe cechy regulatora:
• Sterowanie pompą z wejściem PWM – regulator steruje płynnie elektroniczną
pompą ładującą zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii
solarnej (energia może być odzyskiwana z kolektora słonecznego nawet przy
niesprzyjających warunkach pogodowych).
• Wyświetlacz graficzny – ułatwia obsługę regulatora. Pozwala w prosty sposób
ustalić, który schemat pracy jest realizowany oraz jakie są parametry układu.
• Licznik ciepła – regulator oblicza ilość ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego.
• Dwustopniowa kontrola przepływu – bez potrzeby dołączania przepływomierza.
• Współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora
• Wbudowany zegar – podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.
• Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze.
• Statystyki tygodniowe uzysku energii słonecznej.
• Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika.