Zastosowany w kotłach z serii Victrix Pro 2 ErP innowacyjny system PRE-MIX z wstępnym przygotowaniem mieszanki powietrze-gaz gwarantuje bardzo dokładne spalanie gazu, co jednocześnie zapewnia zminimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska. Specjalna konstrukcja palnika gwarantuje szczególnie niską emisję zanieczyszczeń – kocioł należy do najwyższej, 6 klasy emisyjności NOx.

Urządzenie jest sterowane za pomocą centralki elektronicznej z mikroprocesorem, która na wyświetlaczu pokazuje stan pracy kotła. Zastosowana centralka, dzięki pracy w oparciu o dwie sondy NTC (zasilania i powrotu) gwarantuje dokładne dostosowanie mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania.

Wbudowana fabrycznie elektroniczna, modulująca pompa obiegowa o niskim zużyciu energii, jest w stanie tak zmieniać swoją prędkość, aby utrzymywać stabilną wartość ΔT między zasilaniem a powrotem, a co za tym idzie, zmniejszyć zużycie energii i zagwarantować niemalże bezgłośną pracę instalacji.

Płynna modulacja mocy zapewnia dostęp do szerokiego zakresu wydajności palnika, już od 10% do 100% mocy nominalnej urządzenia. Urządzenie dostosowuje moc do aktualnego, chwilowego zapotrzebowania na energię cieplną. Modulacja mocy jest szczególnie przydatna w tzw. „okresach przejściowych” (wiosna, jesień), kiedy moc kotła wykorzystywana jest tylko częściowo. Możliwość zmiany mocy w zależności od obciążenia to również wyższa sprawność kotłowni i oszczędności w zużyciu paliwa.

Kotły Victrix Pro mogą być zasilane gazami ziemnymi lub gazem płynnym typu propan techniczny. Każdorazowo przy doborze urządzenia należy zweryfikować, czy posiada ono odpowiednie dopuszczenia eksploatacyjne.

W zależności od zastosowanego układu odprowadzania spalin, Victrix Pro może pracować pobierając powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni (typ B23) lub stanowić urządzenie z zamkniętą komorą spalania (typ C).

Jako akcesoria uzupełniające, dostępne są dedykowane zestawy hydrauliki kaskadowej, systemy kominowe, stacje uzdatniania, elementy automatyki kaskadowej.

ZALETY
  • Szeroki zakres modulacji mocy (już od 10% mocy nominalnej)
  • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik typu PRE-MIX
  • Instalacje kaskady do 8 kotłów
  • Kompletna gama akcesoriów: zestawy hydrauliki kaskadowej, kolektory kominowe, automatyka sterująca i inne
  • Możliwość instalacji na ścianie lub na podłożu (za pomocą ramy nośnej)
  • Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, autodiagnostyka
  • Wbudowana energooszczędna, elektroniczna pompa kotła
  • Wbudowany zawór bezpieczeństwa
  • Wbudowana automatyka pogodowa
  • Możliwość sterowania opcjonalnym zaworem 3d do zasilania zasobnika c.w.u.