Ares Tec to stojące, wielopalnikowe kotły kondensacyjne, o budowie modułowej, z wymiennikami wykonanymi ze stopu aluminium, krzemu i magnezu. Na wymiennik składa się odpowiednia ilość niezależnych sekcji, tzw. modułów grzewczych. Przykładowo, kocioł Ares Tec 300 składa się z 6 sekcji, co oznacza, że posiada 6 niezależnie pracujących modułów.

Każdy moduł kotła posiada własny wentylatorowy, niezależnie sterowany, płaszczyznowy palnik modulowany o niskiej emisyjności NOx, z pełnym wstępnym zmieszaniem. Oprócz palnika, moduł grzewczy tworzy wentylator, zawór gazu, sterująca płyta elektroniczna oraz szereg elementów pomiarowych i zabezpieczających. W każdym module zamontowano również zawór klapowy spalin.

Wszystkie moduły grzewcze tworzące wymiennik główny kotła połączone są kolektorami: hydraulicznym, gazowym oraz spalinowym. Dzięki temu kocioł jest w pełni samodzielną jednostką, która działa na podobnej zasadzie jak kaskada niezależnych kotłów.

Moduły grzewcze kotła Ares Tec uruchamiane są na zasadzie kaskady, a ilość pracujących sekcji jest uzależniona od wymaganej w danej chwili mocy grzewczej. Jeżeli wymagana moc grzewcza jest odpowiednio niska, pracuje tylko pojedynczy moduł. Ponadto kolejność pracy poszczególnych modułów jest regularnie zmieniana, aby zapewnić równomierną eksploatację. Konstrukcja modułowa pozwoliła też na osiągnięcie bardzo szerokiego zakresu modulacji mocy pojedynczego urządzenia (np. kocioł Ares Tec 900 może pracować z mocą minimalną pojedynczego modułu wynoszącą ca. 21kW, a zakres modulacji wynosi 1 : 39).

Logika działania kotła opiera się na funkcjonowaniu z maksymalną możliwą sprawnością. Kocioł zawsze dąży do równomiernego rozłożenia mocy na wszystkie moduły, a palniki pracują z jednakową, możliwie najniższą mocą. Chwilowa, sumaryczna moc obliczeniowa wymagana przez układ odbiorczy jest generowana równomiernie z poszczególnych modułów termicznych kotła (np. w przypadku kotła Ares Tec 200 wymagana moc chwilowa 48 kW będzie rozdzielona na 4 moduły pracujące z mocą minimalną 12 kW każdy).

Oferta kotłów wysokiej mocy Ares Tec obejmuje urządzenia w zakresie od 150 do 900kW, akcesoria dodatkowe m.in. grupy bezpieczeństwa, pompy obiegowe, zestawy hydrauliczne ze sprzęgłem hydraulicznym lub wymiennikiem, neutralizatory kondensatu.

Kotły Ares Tec mogą być łączone w kaskady maksymalnie do 8 urządzeń.

Zalety
  • modułowy wymiennik główny kotła ze stopu AlSiMg
  • bardzo szeroki zakres modulacji mocy, moc minimalna 12 kW (dla kotłów 150-350) lub 21kW (dla kotłów 440-900)
  • fabryczna gotowość do pracy dzięki wbudowanym palnikom
  • kompletna automatyka sterująca z możliwością rozbudowy
  • pełna autodiagnostyka kotła
  • możliwość pracy do 8 urządzeń w kaskadzie
  • przyłącza hydrauliczne oraz gazowe z lewej lub prawej strony (dla kotłów 150-350)
  • wyrzut spalin z tyłu, z lewej lub prawej strony
  • możliwość zasilania gazem typu E, Lw lub propanem
  • klasa 6 NOx