Hybrydowa pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok
 • Urządzenie hybrydowe łączące pompę ciepła typu monoblok w jednostce zewnętrznej z dwufunkcyjnym gazowym kotłem kondensacyjnym w jednostce wewnętrznej. Połączenie pompy ciepła z gazowym kotłem kondensacyjnym pozwala zaspokoić całkowite zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą bez konieczności instalowania dodatkowych źródeł ciepła w systemie. W przypadku niskich temperatur powietrza zewnętrznego, kocioł kondensacyjny w całości pokrywa zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą.
 • Kocioł gazowy: 24,1 kW (28,3 kW w trybie c.w.u.).
 • Ekologiczny czynnik roboczy: R32.
 • Niski wymagany zład wody instalacji: minimum 20 litrów.
 • Urządzenie przy wykorzystaniu pompy ciepła jest w stanie zasilić instalację czynnikiem o temperaturze 55°C oraz 80°C przy pracy kotła gazowego. Stabilna praca systemu przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.
 • Uniwersalność – urządzenie idealnie sprawdzi się we współpracy z ogrzewaniem grzejnikowym, jak i płaszczyznowym.
 • Uprawnienia F-GAZ nie są wymagane.
 • Inteligentny wybór najbardziej korzystnego źródła ciepła (pod uwagę brany jest koszt nośników energii oraz COP pompy ciepła).
 • Sterownik pokojowy w standardzie, zarządza i kontroluje pracę pompy ciepła oraz kotła gazowego.
 • Zawór przeciwzamarzaniowy (+3°C) i filtr typu Y w standardzie
 • Jednostka zewnętrzna zasilana jednofazowo.
 • Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat.